Voorstel parkeerterrein VSV

Voorzover we de projectleider goed hebben begrepen in zijn schrijven van gisteren, gaat de voorkeur uit naar onderstaand model (nummer 2 van de oorspronkelijke voorstellen).

Lees meer

Structuurvisie Velsen 2025 met ‘rare’ tekening

Het is zeker de moeite waard om vragen te gaan stellen over onderstaande tekening, waar het gebied Grote Buitendijk staat aangeduid als gebied voor woningbouw. Terwijl dit juist door de huidige coalitie als lokatie voor woningbouw werd afgewezen vanwege te hoge gemeentelijke kosten.

Lees meer

Activiteiten aan de Oostlaan omvatten geen woningbouw

Het wordt vaak gevraagd of ‘ze’ nu al gaan bouwen. Veroorzaakt door nogal wat activiteiten langs de Oostlaan zou je het bijna denken. Maar het betreft hier de aanleg van een gasbuis met een doorsnede van 1,20 meter die tot 4 meter diep onder de grond komt te liggen. En daar is aardig wat graafwerk voor nodig.

Lees meer

Volgende fase in plannen Grote Buitendijk/Hofgeest

Komende maand worden de uitgewerkte plannen voor woningbouw aan de Hofgeest en de Grote Buitendijk voorgelegd aan de gemeenteraad. Bewoners aan de Grote Buitendijk en bewoners in het gebied Hofgeest hebben daarover een brief ontvangen van de gemeente. Deze gang van zaken is conform de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt met raad, wethouder en betrokken projectleider.

Lees meer

Zeer geslaagde 'werk-ontmoeting' in de Hofstede

Gisteren kwamen zo een 80 Velserbroekers af op het initiatief van de gemeente om met elkaar een verkennende invulling te geven aan het gebied Grote Buitendijk/Hofgeest. Met potloden, viltstiften en plakplaatjes konden de deelnemers op grote vellen – voorbedrukt met de huidige uitgangspunten – hun wensen kenbaar maken.

Lees meer