Voorstel parkeerterrein VSV

Voorzover we de projectleider goed hebben begrepen in zijn schrijven van gisteren, gaat de voorkeur uit naar onderstaand model (nummer 2 van de oorspronkelijke voorstellen).

Met daarbij de aantekening dat De Kamp wordt doorgetrokken naar de Oostlaan voor de ontsluiting van de parkeerplaats. Hij gaf niet aan of de Grote Buitendijk ook nog door middel van een rotonde wordt ontsloten richting de Oostlaan door middel van de Kleine Binnendijk. (zie onderaan de bijgevoegde afbeelding)

Bij deze oplossing verhuizen de Smugglers naar een lokatie ten zuiden van de VSV velden (als groen vierkant ingetekend). Dat duidt op de suggestie dat het huidige Smugglers terrein ook voor woningbouw kan worden gebruikt. De projectleider heeft dit echter niet als zodanig gemeld.

Op deze manier blijft de groene zone aan de Grote Buitendijk volledig behouden.

Zie voor de verdere procedure het bericht hieronder. Er kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over de tijdlijn rondom de uitvoering van dit project.

Laat een reactie achter