Omstandigheden zijn echt niet zo afwijkend ten opzichte van 10 jaar geleden

De politiek verschuilt zich vaak achter zogenaamde veranderende omstandigheden. Dat lijkt nu ook weer te gebeuren nu de politiek in de gemeente Velsen wederom massale woningbouw aan de grote Buitendijk noemt als één van de mogelijke bouwlocaties in de gemeente.

Lees verder...

Grote Buitendijk weer in zicht bij de politiek

Natuurlijk was het te verwachten dat ‘ooit’ de Grote Buitendijk weer als bouwlocatie op de agenda van de Velsense politiek zou verschijnen. Omstandigheden veranderen immers en dan is het niet raar om oude plannen weer te voorschijn te halen.

Lees verder...

Bouwgrage PvdA slaat plank mis met plannetje voor Grote Buitendijk

Onika Pinkus van die partij gooit ook maar eens een balletje op om de discussie over woningbouw aan de Grote Buitendijk weer op de politieke agenda te zetten.

Lees verder...

Gemeente Velsen houdt zich netjes aan belofte: geen woningbouw aan de Grote Buitendijk.

Het 2 pagina’s tellende krantenartikel laat de toekomstige woningbouw in Velserbroek zien. Ambitieuze plannen met fors wat woningen. In zijn totaliteit meer dan ooit het plan was om langs de Grote Buitendijk te bouwen.

Lees verder...

Woningen in het weiland: in Velserbroek is dat genoeg gedaan

Deze week verschenen berichten in de media door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Daarin stelden zij dat wil Nederland voldoen aan de vraag naar woningen, weilanden ‘ingeleverd’ zouden moeten worden voor woningbouw.

Lees verder...

Ontwerp bestemmingsplan gebied Hofgeest ter inzage

Vanaf vandaag 18 december 2020 ligt het bestemmingsplan ter inzage voor de duur van 6 weken op het gemeentehuis.

Lees verder...

Verwarrend artikel in de IJmuider Courant over ontsluiting parkeerterrein VSV

Vandaag een verwarrend bericht in de IJmuider Courant. De redacteur meldde dat de ontsluiting richting het VSV parkeerterrein via de Langemaad en een daar aan te leggen rotonde zou gaan plaatsvinden. Dat zou in overleg met de bewoners zijn besloten.

Lees verder...

Gebied Grote Buitendijk – A22 in ‘vlekkenplan’ door onderzoeksbureau

De gemeente Velsen heeft een onderzoeksbureau ingehuurd om zogenaamde kansgebieden te definiëren voor eventuele toekomstige woningbouw.

Lees verder...

Ruzie over verkoopprijs VSV terrein

Op 12 november in de Telegraaf/Noordhollandsdagblad: Ruzie over verkoopprijs grond VSV. Bouwfonds Project Development (BPD) wil VSV dwingen haar terrein af te staan tegen een prijs, die volgens VSV niet is afgesproken.

Lees verder...

Oostlaan op de schop, maar niet voor parkeerterrein VSV

De werkzaamheden aan de Oostlaan zijn géén werkzaamheden die duiden op een ontwikkeling van het VSV parkeerterrein aan de westzijde van Oostlaan.

Lees verder...

Voorontwerpbestemmingsplan gebied Hofgeest West

Een deel van de bewoners van de Grote Buitendijk hebben in de eerste week van juli een brief van de gemeente ontvangen, met daarin de basis van het voorontwerpbestemmingsplan gebied Hofgeest.

Lees verder...

Voorstel parkeerterrein VSV

Voorzover we de projectleider goed hebben begrepen in zijn schrijven van gisteren, gaat de voorkeur uit naar onderstaand model (nummer 2 van de oorspronkelijke voorstellen).

Lees verder...

Meer nieuwbouw in landelijk gebied

Gedeputeerde Staten zegt dat er in Noord-Holland meer gebouwd moet gaan worden in ‘landelijk gebied’. Een afbeelding in de IJmuider Courant laat zien dat ook Velsen dergelijke gebieden kent.

Lees verder...

Raad neemt binnenkort besluit over ontwikkelplan Hofgeest en parkeerlocatie VSV

Namens de bewoners is op 12 juni jl. ingesproken tijdens de sessie over de ontwikkeling van het gebied Hofgeest. Ook hebben nog enkele bewoners op individuele titel ingesproken. • Inspraak was geen ‘actie’ van de Actiegroep velserbroek Oost, maar van een individuele groep bewoners (nrs. 1 – 41) In zijn algemeenheid was men positief over…

Lees verder...

Aanpassingen alternatieven voor parkeerterrein VSV

Op basis van de input van de bewoners van nummer 1-41 zijn de volgende drie alternatieven/wijzigingen doorgevoerd. Wij zullen deze alternatieven deze week bespreken met VSV. Graag willen we nogmaals aangeven dat alle plannen zeer prematuur zijn, nog lang niet op de politieke agenda staan en dus ook niet klaar zijn voor een uitvoering op…

Lees verder...