Constructief gesprek met wethouder Sander Smeets

Deze week vond een eerste gesprek plaats met Sander Smeets ter verkenning van de planning rondom het gebied Grote Buitendijk. De sfeer was ontspannen en ‘partijen’ beloofden elkaar op de hoogte te houden rondom actuele ontwikkelingen.

Lees verder...

In Velserbroek al meerdere concrete plannen voor inbreiding

Het zou met de nieuwbouw van het gebied Hofgeest bijna vergeten worden dat aan de Hofgeesterweg op het nu braakliggend stukje ‘land’ in de komende tijd een klein woonwijkje wordt gebouwd met 54 woningen. Ook voor de Platbodem zijn er plannen vanuit de gemeente. Tot slot zullen na een verhuizing van The Smugglers (naast VSV), ook aldaar tientallen woningen worden gerealiseerd.

Lees verder...

Raad omarmt onderzoek naar meer woningen Grote Buitendijk, maar zegt ook ‘groen, betaalbaar en leefbaar voor jongeren en starters’

Een amendement (*) van de PvdA, mede ondertekend of ondersteund door een meerderheid van de gemeenteraad, werd gisteren toegevoegd aan het aangenomen raadsvoorstel om de Grote Buitendijk tot A lokatie te bestempelen.

Lees verder...

Evenwichtige verdeling woningbouwlocaties Velsen

In aansluiting op ons vorige schrijven welke u ter voorbereiding kreeg voor de sessie 16 november jl., verstrekt de Actiegroep Velserbroek Oost de volgende zienswijze aangaande een evenwichtige verdeling van de woningbouwlocaties in Velsen.

Lees verder...

Verwarring over woonlocaties blijft: dan maar kiezen voor Grote Buitendijk

Dat de Grote Buitendijk de minste obstakels laat zien, werd tijdens de laatste sessie over woningbouw locaties wel duidelijk. De ‘specialisten’ bogen zich wederom over talloze cijfers, talloze locaties, planningen en de beperkte capaciteit van het ‘gemeentelijk apparaat’ om al die locaties afzonderlijk te bebouwen. Dan kies je uiteindelijk maar voor de Grote Buitendijk.

Lees verder...

Bijeenkomst Actiegroep Velserbroek Oost

Afgelopen week heeft de Actiegroep Velserbroek Oost na vele jaren weer overleg gevoerd over het te volgen beleid ten aanzien van eventuele bouwplannen aan de Grote Buitendijk.

Lees verder...

Boulevard journalistiek van Frans van den Berg

De IJmuider Courant kopte vandaag ‘Wellicht meer woningen aan de Grote Buitendijk’. De speculatieve kop is afkomstig van Frans van den Berg, een journalist in dienst van Mediahuis, waartoe ook de Telegraaf behoort.

Lees verder...

Grote Buitendijk makkelijker dan herbouw op locaties in geheel Velsen

Talloze belemmeringen werden gisteren benoemd tijdens de behandeling van ‘woningbouwlocaties 2040’ binnen de sessie van de gemeenteraad. Het bleek maar weer eens welke complexe sommen er allemaal gemaakt konden worden voor alle mogelijke locaties in Velsen.

Lees verder...

Raad Velsen tast ook na eerste sessie in duister omtrent woningcijfers

De tweede sessie over toe te wijzen woningbouwlocaties in Velsen met daaraan gekoppelde prioriteiten, ontaardde in een bijna theatraal optreden van LGV, Liberaal Blauw, VVD, CDA, Groen Links en D66.

Lees verder...

Politiek verdeeld en verward over woningbouwlocaties en ‘bouwopgave’

Doordat de echte getallen vanuit de provincie niet heel helder op het netvlies staan, lijkt het zoeken naar geschikte woningbouwlocaties binnen de gemeente Velsen meer op gokken dan op een realistische voorstelling van zaken. Toch lijkt zich een meerderheid af te te tekenen om het gebied Grote Buitendijk de ‘A’ status te geven. Geen echte oplossing, maar het gebied is nu wederom een (te) makkelijke prooi voor de politici om massale woningbouw te kunnen realiseren.

Lees verder...

Raadsvoorstel gaat niet over 350 woningen

Het onlangs gepubliceerde raadsvoorstel omtrent mogelijke bouwlocaties tot en met 2040 noemt de Grote Buitendijk als prioriteit locatie. Natuurlijk heeft de raad altijd het recht een eerder plan opnieuw op de agenda te zetten. Nu betreft het echter slechts een globale verkenning van het gebied als mogelijke locatie. De IJmuider Courant noemde onterecht het getal 350.

Lees verder...

Grote Buitendijk weer op agenda gemeente Velsen

Het is opvallend dat het volledige college de Grote Buitendijk op ‘1’ zet als ‘hernieuwde’ woningbouwlocatie binnen de gemeentegrenzen. Dat kunnen zij echter niet zomaar gaan doen, met het verleden van de beslissingen van de raad.

Lees verder...

Omstandigheden zijn echt niet zo afwijkend ten opzichte van 10 jaar geleden

De politiek verschuilt zich vaak achter zogenaamde veranderende omstandigheden. Dat lijkt nu ook weer te gebeuren nu de politiek in de gemeente Velsen wederom massale woningbouw aan de grote Buitendijk noemt als één van de mogelijke bouwlocaties in de gemeente.

Lees verder...

Grote Buitendijk weer in zicht bij de politiek

Natuurlijk was het te verwachten dat ‘ooit’ de Grote Buitendijk weer als bouwlocatie op de agenda van de Velsense politiek zou verschijnen. Omstandigheden veranderen immers en dan is het niet raar om oude plannen weer te voorschijn te halen.

Lees verder...

Bouwgrage PvdA slaat plank mis met plannetje voor Grote Buitendijk

Onika Pinkus van die partij gooit ook maar eens een balletje op om de discussie over woningbouw aan de Grote Buitendijk weer op de politieke agenda te zetten.

Lees verder...