Constructief gesprek met wethouder Sander Smeets

Deze week vond een eerste gesprek plaats met Sander Smeets ter verkenning van de planning rondom het gebied Grote Buitendijk. De sfeer was ontspannen en ‘partijen’ beloofden elkaar op de hoogte te houden rondom actuele ontwikkelingen.

Sander Smeets

Met de verklaring dat we de naam ‘Actiegroep Velserbroek Oost’ aanvankelijk wilden ‘omdopen’ tot iets als ‘meedenkgroep’, maar vanwege de algemene bekendheid met de huidige naam niet hebben gedaan, werd begrepen. We stellen ons pro-actief op en blijven achter het compromismodel staan, met begrip voor de huidige ‘veranderde’ situatie rondom woningbouw. Dat betekent dat het getal ’80’ voor het aantal woningen aan de Grote Buitendijk niet een vaststaand feit is, maar dat er zeker grenzen zijn aan hetgeen de groep acceptabel vindt.

Suggesties van Groen Links (800) en PvdA (600) zullen echter niet geaccepteerd worden en ook de aanvankelijke plannen (350) vanuit de historie niet. De groep denkt dat 80-150 woningen, verdeeld over diverse segmenten met behoud van de open structuur haalbaar is.

Sander Smeets begrijpt die uitgangspunten en ziet ondanks het ‘als makkelijk bestempelde gebied’ zelf ook wel talloze bezwaren die aan dat gebied kleven. Hij verwacht dan ook niet dat het gebied spoedig zal worden ontwikkeld. Wel bevestigde hij de hoge A prioriteit van het gebied, dus plannen zullen er wel worden gemaakt, waarbij wij nadrukkelijk een ‘meepratende partij’ zullen zijn.

Op deze website kunnen omwonenden hun wensen kenbaar maken. Aan de wethouder is kenbaar gemaakt dat we in het najaar van dit jaar de wensen en suggesties van de huidige bewoners nogmaals via een flyer-actie in kaart willen brengen om het ‘democratische karakter’ van het proces in kaart te brengen. Dat werd door de wethouder gewaardeerd.

Laat een reactie achter