Voorzover we de projectleider goed hebben begrepen in zijn schrijven van gisteren, gaat de voorkeur uit naar onderstaand model (nummer 2 van de oorspronkelijke voorstellen).

Lees meer

Enorm veel belangstelling van omwonenden voor de ontwikkeling van het gebied Hofgeest. Ondanks het feit dat deze plannen pas over ruim anderhalf jaar ten uitvoer zouden kunnen worden gebracht, leken de kopers en huurders al in de rij te staan. Natuurlijk ook veel belangstelling voor de parkeerplaatsen van VSV aan de Grote Buitendijk. Inmiddels hebben…

Lees meer

Onderstaand het plan voor het gebied Hofgeest. Jaren geleden wat dat onderdeel van het compromismodel tussen Gemeente Velsen, VSV en Actiegroep Velserbroek Oost.Onderstaand het plan voor het gebied Hofgeest. Jaren geleden wat dat onderdeel van het compromismodel tussen Gemeente Velsen, VSV en Actiegroep Velserbroek Oost. Natuurlijk bewaken we de ontwikkelingen aan de Grote Buitendijk. De…

Lees meer

Het was te verwachten dat diverse partijen vanuit de huidige gemeenteraad zich weer voorbereiden op het maken van nieuwe plannen voor de Grote Buitendijk. We zullen deze ontwikkelingen natuurlijk nauwlettend volgen en daar waar nodig, net zoals voorheen onze slagkracht tonen om dergelijke plannen niet tot uitvoering te laten brengen.

Lees meer