Actiegroep spreekt in tijdens raadsplein

Donderdagavond 12 februari heeft de raad wederom vergaderd over de modellen voor Grote Buitendijk/Hofgeest. Het doel van de bespreking was “informatie verzamelen door te luisteren naar de insprekers”. Besluitvormingvorming was niet mogelijk omdat de financiele doorrekening van model 6 (model de Buitensstrook van de Actiegroep) en het compromismodel 7  nog niet gereed waren en de beantwoording van vragen over de actualisering van de woningbehoefte niet tijdig beschikbaar waren. Peter Luit heeft namens de Actiegroep ingesproken. De discussie betrof uitsluitend het compromismodel van de Actiegroep, VSV en ontwikkelaar Westwijk. Later op de avond stond ook het vestigen van de Wet Voorkeurrecht Gemeenten op delen van het gebied Grote Buitendijk / Hofgeest op de agenda, dit wel ter besluitvorming.

Lees meer

'De nieuwe groei heet krimp'

De gevolgen van een een dalend inwonertal zijn voor sommige regio’s zo ingrijpend en kostbaar dat allerlei rijksregelingen op het terrein van stedelijke vernieuwing en onderwijs en zorg tegen een nieuw licht gehouden moeten worden. Bij de verdeling van middelen wordt nog te eenzijdig gedacht in termen van groei, terwijl juist krimp ook grote kosten met zich meebrengt. Het is denkbaar dat er van elke regeling zowel een groei als krimp-variant moet komen.

Lees meer

Geen zwembad langs de A22/A9

Het mogelijke compromis voorstel tussen de Actiegroep Velserbroek Oost, VSV en Westwijk gaat niet uit van een zwembad tussen de snelwegen en de Oostlaan in Velserbroek.

Lees meer

Morgen geen besluit over Grote Buitendijk

Tijdens het ‘Raadsplein’ morgenavond staat het onderwerp ‘Grote Buitendijk / Hofgeest’ niet op de agenda. De door wethouder Korf toegezegde berekeningen van aantallen noodzakelijke woningen en doorrekening van model 6 vergen meer tijd.

Lees meer