grote-buitendijk-vsv

Vul onderstaand formulier online in. Wilt u liever een PDF downloaden met de vragen en deze dan zelf uitprinten en beantwoorden?
Download het formulier.

Meningsvorming bewoners Grote Buitendijk

Omgang met uw gegevens

Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan en zullen nimmer aan derden worden verstrekt voor welk doel dan ook. Wel zullen we (indien van toepassing) de resultaten anonimiseren en bij gelegenheid aan de politiek aanbieden.
Uw naam
We vragen uw naam slechts om u te kunnen bereiken in de juist aanschrijf vorm, bij mailverkeer indien dit nodig is. Het is echter niet verplicht!
We hebben uw e-mail adres nodig om u eventueel te bereiken bij mogelijke vervolgvragen of eventuele toelichtingen.
Ik woon aan de Grote Buitendijk of in een directe zijstraat
Bebouwing aan de Grote Buitendijk vind ik
Het ooit overeengekomen compromismodel (ca. 80 woningen aan de Grote Buitendijk) vind ik
Behoud van zoveel mogelijk groen was het uitgangspunt
Aan de Grote Buitendijk mag van mij het volgende aantal woningen komen
Dit zijn de getallen die binnen de Velsense politiek tijdens de overlegsessies genoemd
Ik wil me ook actief inzetten voor Actiegroep Velserbroek Oost