Op deze pagina is het archief bijgehouden  tot 2009, voor de meest actuele stand van zaken verwijzen we u graag naar het kopje 'actueel'. In de jaren na het bereiken van het compromis model is niet veel gebeurd. Pas in 2022 kwam het gebied weer opnieuw op de politieke agenda. In de loop van 2024 worden nieuwe besluiten verwacht. De oorspronkelijke oprichters van de Actiegroep Velserbroek Oost zijn nog steeds actief, wel is de samenstelling van de groep deels veranderd. Interesse om ook mee te praten? Neem dan contact op met Peter Luit.


Belangrijke (te downloaden) stukken, documenten en brieven, die in de loop der jaren door de actiegroep zijn verwerkt en/of zelf zijn gemaakt. De meeste bestanden zijn vervaardigd als PDF file met Adobe Acrobat, waarvoor de gratis Adobe Reader te downloaden is.

2009:

2008:

2007:

2006:

2005:

2004:

2003:

2002:

Laat een reactie achter