Peter Luit is woordvoerder namens de groep en is derhalve belast met inspraak procedures, communicatie met betrokken wethouders en communicatie naar de media en beheert deze website. Peter is zelfstandig ondernemer in de media branche.

Lidwina Wever is gespreksvoorzitter van de groep, zij leidt de vergaderingen in goede banen en draagt zorg voor de agenda punten. 'Ik zet me in voor een eerlijke behandeling van de bewoners van Velserbroek, voor behoud van kostbaar groen en een open communicatie tussen burgers en politiek.' Lidwina is werkzaam op het Nederlands Kankerinstituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Marcel van der Putte is vergunningsverlener 'milieu' bij de Provincie Noord Holland en houdt zich binnen de actiegroep bezig met regelgeving.

Fred Wubbenhorst, Jeroen Siebeling, Maarten Bonarius, Ineke Vliestra

Onze achterban, actief met onder andere het verspreiden van nieuwsbrieven en oproepen tot actiebijeenkomsten.Onze dank gaat dan ook uit naar: Nico Jurriëns, Mireille Alberda, Saskia van het Schip, Jan Hendriks, Gerard Swier en Nelda Steffens.Wilt u actief meedoen met de Actiegroep Velserbroek Oost, of heeft U van belang zijnde informatie? Neem dan contact met ons op.Op deze website zullen zowel de gemeenschappelijk standpunten van de Actiegroep Velserbroek Oost worden gecommuniceerd, als individuele meningen van bewoners van Velserbroek of andere geïnteresseerden. Het is derhalve de bedoeling een 'open podium' te zijn voor iedereen die zich al dan niet betrokken voelt bij de uitgangspunten van de Actiegroep Velserbroek Oost.