Oproep aan onze raadsleden

Beste leden van de gemeenteraad van Velsen, Graag uw aandacht voor de volgende overdenkingen: Ten eerste De huidge woningbouwopgave die u meent te hebben is gebaseerd op de Structuurvisie (reeds enkele jaren oud), die op haar beurt is gebaseerd op afspraken met en onderzoek door de provincie van nog meer jaren oud. Er is inmiddels…

Lees meer

Inhoudelijk debat nu pas begonnen

Met de opname afgelopen maandag voor Velsen Centraal door SeaportTV is het inhoudelijke debat rondom de Grote Buitendijk nog maar net begonnen. John Schilling, Floor Bal en Peter Luit openden de aanval richting de politiek.

Lees meer

Discussieer mee over het Nederlandse landschap!

Het landschap is van en voor iedereen. Hoe moet het landschap er straks uitzien? Wie zijn verantwoordelijk en waarvoor? Wat kan ik zelf doen?
Voor de keuzes over wat wel en wat niet in het landschap mag gebeuren hebben we uw mening nodig. Daarom hebben de ministeries van LNV en VROM en de organisaties in het Landschapsmanifest dit internetforum opgezet.

Lees meer

Inwoners Randstad ontevreden met woonomgeving

Met de hoeveelheid natuur in de directe woonomgeving is tweederde van de Nederlanders blij, maar van de inwoners van de Randstad is slechts 45 procent daarover tevreden. Dat blijkt uit de nationale ‘Buiten Barometer’, een onderzoek van Blauw Research.

Lees meer