Morgen geen besluit over Grote Buitendijk

Tijdens het ‘Raadsplein’ morgenavond staat het onderwerp ‘Grote Buitendijk / Hofgeest’ niet op de agenda. De door wethouder Korf toegezegde berekeningen van aantallen noodzakelijke woningen en doorrekening van model 6 vergen meer tijd.

Daardoor wordt er morgen geen besluit genomen over de toekomst van het gebied. Ook de plannen van VSV worden verder bestudeerd, die nu in combinatie met plan 6 en de bebouwing van de oude VSV terreinen actueler zijn geworden. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat Actiegroep Velserbroek Oost, VSV en ontwikkelaar Westwijk nu samen willen gaan kijken naar een alternatief compromis met een breed draagvlak in de gehele wijk.

Dit compromis is op deze website al voorgesteld, waarop uiteenlopende reacties zijn gegeven. Peter Luit: ‘We gaan nu eerst kijken of samenwerking nu echt invulbaar is. We zijn als drie partijen nogal ambitieus in hetgeen we willen. Zo blijven wij gaan voor het behoud van het landschappelijke karakter van het gebied Grote Buitendijk. VSV wil graag verhuizen en Westwijk wil graag de oude tereinen ontwikkelen voor woningbouw. Al deze doelstellingen zouden kunnen worden gerealiseerd, maar daartoe moeten we wel een hoeveelheid onderlinge afspraken maken. Daar wordt momenteel aan gewerkt’.

Wanneer de gemeenteraad het besluit wel gaat nemen, is nog niet bekend. Zij bepalen immers de agenda van het Raadsplein. Wethouder Korf is wel gematigd positief over het ontwikkelen van een compromis model, maar het laatste woord is aan de gemeenteraad, nadat ook de ambtenaren hun oordel hebben gegeven rondom de haalbaarheid van het plan.

Laat een reactie achter