Structuurvisie Velsen 2025 met ‘rare’ tekening

Het is zeker de moeite waard om vragen te gaan stellen over onderstaande tekening, waar het gebied Grote Buitendijk staat aangeduid als gebied voor woningbouw. Terwijl dit juist door de huidige coalitie als lokatie voor woningbouw werd afgewezen vanwege te hoge gemeentelijke kosten.

Lees meer

Actiegroep spreekt in tijdens raadsplein

Donderdagavond 12 februari heeft de raad wederom vergaderd over de modellen voor Grote Buitendijk/Hofgeest. Het doel van de bespreking was “informatie verzamelen door te luisteren naar de insprekers”. Besluitvormingvorming was niet mogelijk omdat de financiele doorrekening van model 6 (model de Buitensstrook van de Actiegroep) en het compromismodel 7  nog niet gereed waren en de beantwoording van vragen over de actualisering van de woningbehoefte niet tijdig beschikbaar waren. Peter Luit heeft namens de Actiegroep ingesproken. De discussie betrof uitsluitend het compromismodel van de Actiegroep, VSV en ontwikkelaar Westwijk. Later op de avond stond ook het vestigen van de Wet Voorkeurrecht Gemeenten op delen van het gebied Grote Buitendijk / Hofgeest op de agenda, dit wel ter besluitvorming.

Lees meer