Politiek 'kruisverhoor' en discutabel Wvg 'proces'

Graag deel ik met u mijn persoonlijke belevingen van enerzijds het raadsplein en anderzijds de raadsvergadering van gisteravond.

luit.pngInspreken door burgers is doorgaans heel spannend voor de gewone burger die in de grote raadszaal moet aanschuiven aan een grote tafel omringd door raadsleden. Ik ben gelukkig inmiddels wel wat gewend en schuif goed voorbereid aan en doe vol enthousiasme mijn verhaal waar we als actiegroep met z’n allen in geloven.

leeuwen.pngGisteravond leek het aanvankelijk niet anders te gaan. Nadat Hans van Leeuwen (bouwplan Rozenstein) had ingesproken, was ik aan de beurt.
Mijn betoog had ik aanvankelijk met de actiegroep voorbereid en vooraf ook nog even afgestemd met insprekers Floor Bal (VSV) en Mark Niewenweg (Westwijk), om doublures te voorkomen. Inspreken mag niet langer dan 3 minuten, ik hield me daar netjes aan en hoopte op een discussie tussen raadsleden en wellicht de wethouder over het ‘combinatiemodel 4,5,6’ nadat ook Floor en Mark zouden hebben ingesproken. We hadden immers slechts een uurtje.

Wat er vervolgens gebeurde verraste mij enigszins. In plaats van een discussie tussen raadsleden over de haalbaarheid van dit plan, voelde ik een soort ‘kruisverhoor’ op mij afkomen. Ik ben te gast in mijn gemeentehuis, maar voelde me eigenlijk een beetje terecht staan. Nou kan ik dat wel hebben en naar beste kunnen heb ik dat ‘kruisverhoor’ wel doorstaan. Maar vreemd is het wel. De politieke partijen die ons in enigerlei mate steunden, waren nu bijzonder kritisch. Het voelde alsof ik nu zelf als fractievoorzitter van de partij ‘Velserbroek Oost’ ter verantwoording werd geroepen voor onze daden. En dat terwijl de raadsleden door ons zo netjes mogelijk waren voorzien van alle mogelijke informatie die tot de samenwerking had geleid. Links en rechts wilden de partijen de details al in, terwijl ook dit plan bedoeld was als kennisneming van een compromis op hoofdlijnen.
Alsof ik al wist welke huizen in welke hoeveelheden waar precies zouden moeten komen, of dat ik al kon vertellen hoe we mogelijke fijnstof problemen voor de voetballertjes konden gaan oplossen. Details die natuurlijk nogal wat uitwerking verdienen, geen twijfel over mogelijk. Maar dat is een volgende stap.

mark.pngMark en Floor stond eenzelfde verhoor te wachten en het uurtje was dus snel voorbij.

Draagvlak winnen is moeilijk, maar behouden nog moeilijker. Natuurlijk hebben Christen Unie, D66 Velsen en GroenLinks in basis gelijk met hun ‘groen houden’ standpunt. Ook wij hebben dat heel lang gedaan en wilden niet wijken voor welk alternatief dan ook. Dat hebben wij nu wel gedaan, om te voorkomen dat het ‘ambtenaren model 3’ doorgedrukt zou worden. Dus ‘water bij de wijn’, dat wel, maar alles is beter dan het ambtenaren model 3 door te laten drukken. De steun van de kleinere partijen hebben we dus keihard nodig, naast de steun die we mogelijk nu van Lijst Gerard Vosse (LGV), Velsen Lokaal en waarschijnlijk VVD en SP hebben (samen goed voor 21 zetels) mochten PvdA en CDA (samen 12 zetels) toch tegen stemmen. De marge is dus 4 zetels. SP heeft er 4, en de drie kleinere partijen hebben er elk 2. Dus de speelruimte die er is, maakt het verschil uit tussen volbouwen of het breder gedragen combinatiemodel. Dus ‘groen’ blijven roepen is misschien wel idealistisch, maar in de praktijk betekent het dan wel volbouwen.

bal.pngHet model gaat nu de ambtelijke molen in en zal worden doorberekend. Ik vroeg nog om een onafhankelijke doorrekening en een onafhankelijk onderzoek naar de woningbehoeftes in onze gemeente. Of dat wordt ingevuld, bleef in het midden, dus komende week dan maar weer op bezoek bij de wethouder, maar vooral ook weer opnieuw naar alle partijen. Volgende ronde dus…..

interview.pngNa de pauze werd het ‘Wvg proces’ gespeeld, want veel meer kan ik er niet van maken. Het is om te beginnen al heel raar dat wethouder Korf hier niet bij betrokken is, maar dat een voor ons volkomen onbekende wethouder ‘grondzaken’ Karel Ockeloen die het woord voerde en niet zo heel veel had met modellen. Velsen Lokaal en Lijst Gerard Vosse (LGV) waren woedend en uitten nogal wat beschuldigingen richting de kalm aandoende wethouder. Beschuldigd worden van voorkennis en manipulatie richting plan 3, door de Wvg precies af te roepen op dat gebied, zou een wethouder makkelijk omver kunnen werpen. Maar kennelijk wilde de raad niet in één week een tweede vertrekkende wethouder meemaken. PvdA, CDA en VVD prezen de wethouder voor zijn werkwijze en accepteerden zijn welgemeende excuses dat het allemaal wel een beetje rommelig was verlopen met de communicatiestructuur richting de raad rondom dit onderwerp. De zaak liep met een sisser af. De burgemeester, die onverstoord robotisch de vergadering leidde, tikte het agendapunt met een klein hamertje af en ging over op de orde van de dag (o nee, het was al avond).

O ja, nog even dit ter aanvulling: totaal losstaand van de twee bovenstaande onderwerpen kwamen ook de onderwerpen ‘Aldersadvies’ – overlast Schiphol – en Woningmarktonderzoek Velsen 2009 aan de orde, alleen helaas gelijktijdig met het onderwerp Grote Buitendijk en de Wvg. Een uiterst merkwaardige gang van zaken, want juist deze beide zaken zijn van uitermate groot belang voor de ontwikkeling van het gebied Grote Buitendijk/Hofgeest.

bron foto’s: SeaportTV

Laat een reactie achter