De verkiezingen voor de deur, wat moet je als kiezer in onze wijk?

Vele e-mailtjes kwamen de afgelopen weken binnen. Wat moeten we kiezen, was de veel gestelde vraag. Niet alleen over de Grote Buitendijk, maar over geheel Velserbroek tot en met een gepland vakantiepark nabij Villa Westend en de vrij komende stukken grond door het verdwijnen van scholen. Tja, wat moet je dan antwoorden als actiegroep die eigenlijk maar één belang dient: de Grote Buitendijk zo groen mogelijk houden?

Lees meer

'De nieuwe groei heet krimp'

De gevolgen van een een dalend inwonertal zijn voor sommige regio’s zo ingrijpend en kostbaar dat allerlei rijksregelingen op het terrein van stedelijke vernieuwing en onderwijs en zorg tegen een nieuw licht gehouden moeten worden. Bij de verdeling van middelen wordt nog te eenzijdig gedacht in termen van groei, terwijl juist krimp ook grote kosten met zich meebrengt. Het is denkbaar dat er van elke regeling zowel een groei als krimp-variant moet komen.

Lees meer

Overheid en 2.0

De overheid heeft een prijsvraag uitgeschreven om de communicatie tussen burger en overheid via moderne web technologie te verbeteren. Het is te hopen dat dit initiatief op landelijk niveau ook lokaal wordt opgepakt.

Lees meer