Bouwopgaaf 350 is genoeg!

De bevolking van Velsen krimpt met bijna 3000 inwoners. De gemeente ontkent dit en verzet zich tegen deze bevolkingsdaling. Bij de bouwopgaaf van 2800 woningen is er sprake van wensdenken. Er is nu bestuurlijke moed nodig om duidelijke en pijnlijke keuzes te maken. Het bijstellen van de bouwopgaaf zal bij de gemeente als gezichtsverlies voelen.…

Lees meer

Bevolking Velsen krimpt!

Het ministerie van VROM beheert een database waarin bevolkingsprognoses zijn opgenomen. Voor Velsen krimpt de bevolking tot 2020 aanzienlijk. Hierdoor is het aantal gewenste woningen in de structuurvisie 2004 ernstig gedateerd.

Lees meer