Actiegroep zoekt planschade specialisten

De Actiegroep Velserbroek Oost zoekt actieve specialisten die ons kunnen bijstaan bij het mogelijke vervolg van de plannen van de gemeente Velsen.

artikel49.jpgZo zoeken wij nu al naar planschade specialisten die ons kunnen bijstaan in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordering. Dit artikel behandelt de zogenaamde planschade procedure, die in werking zou kunnen treden als en/of zodra de gemeente daadwerkelijk het besluit heeft genomen de groenstrook langs de Grote Buitendijk te gaan bebouwen. Dergelijke procedures zijn complex en langdurig. We hebben derhalve al vroegtijdig behoefte aan expertise op dit gebied.

Interesse? Neem dan contact met ons op. We verwelkomen zowel professionals als vrijwilligers.

Laat een reactie achter