Morgen in de IJmuider Courant

‘Groen houden Grote Buitendijk gepasseerd station’

Het groen houden van de weilanden tussen Velserbroek en de A9 lijkt volledig uit het zicht verdwenen. Wethouder AnneMieke Korf beloofde eind vorig jaar nog dat ook deze optie open is.

,,De kronkel is dat iedereen steeds zegt dat er wat met die strook moet gebeuren. De gedachte: we laten het zo, lijkt voor velen op een gepasseerd station. In de hoofden van het Plein’45 zit helaas alleen maar de optie ’bouwen’’’, aldus Peter Luit van de actiegroep.
Voor aanvang van de besloten bijeenkomsten met bouwers en belanghebbenden stelde de raadsfractie van GroenLinks dit al aan de kaak. Daar is geen actie op ondernomen. Luit: ,,Wij hebben moeite met de eenzijdigheid van de gesprekpartners. Er zijn ook belanghebbende boeren. Maar dan wordt er gezegd: dat zijn geen eigenaren, maar pachters. De gemeente heeft ons laten weten de samenstelling van de groep niet te veranderen.’’

De actiegroep Velserbroek Oost is het op meer punten niet eens met de gang van zaken in de gesprekken achter gesloten deuren over de groenstrook tussen de Grote Buitendijk en de A22/A9. Tot zijn verrassing ontdekte Luit tijdens de bijeenkomsten dat ook het volbouwen met lichte bedrijven en woningen van het gebied Hofgeest nu ook op de agenda staat. Dat stuk ligt tussen de A208, de Hofgeesterweg en Broekeroog, zeg maar naast aannemer Holleman dat overigens geen gesprekspartner is. ,,Dat de Hofgeest erbij betrokken is, kwam voor ons als een konijn uit de hoge hoed. In de Structuurvisie wordt lang niet zo gedetailleerd over dat gebied gesproken.

Er spelen politieke belangen en economische belangen. Bouwen we nou voor mensen in de gemeente, of willen we per se uitbreiden? Ik denk steeds meer het laatste. Want de te bouwen woningen worden zo duur dat ze echt niet voor starters zijn bedoeld. Als je daar naar kijkt, denk je: wij voeren een achterhoedegevecht. Maar we stoppen niet.’’

Er liggen vier plannen met de gebieden voor. Dat varieert van volbouwen met woningen conform de Structuurvisie, een (combinatie)plan van VSV/Westwijk, een plan van één van de belanghebbende eigenaren van het gebied Hofgeest en een plan van de Actiegroep. ,,De andere partijen proberen ons wel over de streep te krijgen door te zeggen dat hun plan het minst erg is, maar onze achterban zegt: niet bouwen. We horen al geluiden dat we zouden zwichten. Wij stellen voor met het gebied een impuls te geven aan de recreatieve functie met parkjes, een wandelgebied en speelweiden. De anderen aan tafel vroegen meteen: Wie gaat dat betalen? Dan weet je het wel.’’

Luit heeft zich afgevraagd wat hij nog bij de bijeenkomsten heeft te zoeken. ,,We realiseren ons dat er geen politieke meerderheid in Velsen is te vinden. Misschien wel in Velserbroek, want daar is de politieke samenstelling anders. Maar nu zijn wat splinterpartijen tegen bebouwing. Dat zet geen zoden aan de dijk. Dan kan je de boel nog vertragen. Bijvoorbeeld tot aan de verkiezingen van 2010. De vraag is of de partijen zich aan dit onderwerp willen branden. En vragen te stellen, bijvoorbeeld over fijnstof. Als er voetbalvelden langs de A9 komen, rennen kinderen twee keer drie kwartier rond langs de snelweg. Waarom is daar geen discussie over?’’

1 reactie

  1. Peter Luit op 18 juni 2008 om 18:10

    De titel is behoorlijk ongelukkig gekozen. De desbetreffende journalist heeft hier na een e-mail niet op gereageerd. En dat is jammer. Anderzijds schudt het misschien nog meer mensen in Velserbroek wakker om zaterdag naar de bijeenkomst te komen.

Laat een reactie achter