Discussieer mee over het Nederlandse landschap!

Het landschap is van en voor iedereen. Hoe moet het landschap er straks uitzien? Wie zijn verantwoordelijk en waarvoor? Wat kan ik zelf doen?
Voor de keuzes over wat wel en wat niet in het landschap mag gebeuren hebben we uw mening nodig. Daarom hebben de ministeries van LNV en VROM en de organisaties in het Landschapsmanifest dit internetforum opgezet.

Lees meer

Nieuwe normen fijn stof winst voor gezondheid en milieu

Nederland streeft naar een nog schonere lucht in 2020. Met twee nieuwe normen voor extra fijn fijn stof (PM2,5), te weten de eco-norm (omgevingsnorm) en de jaarnorm is daarvoor de toon gezet. Nederland is blij dat de Europese Raad en het Europees Parlement dit compromis gisteren hebben bereikt. Daardoor wordt de luchtkwaliteit in Europa de…

Lees meer

Overheid start website voor ruimtelijke ordening-plannen

Vanaf 1 juli 2008 zijn de nieuwe ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en departementen online beschikbaar voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen. VROM heeft opdracht gegeven voor de bouw van het landelijke webportaal Ruimtelijke Ordening Online, kortweg RO-Online. De bouw van de digitale toegangspoort wordt uitgevoerd door ict-dienstverlener LogicaCMG. RO-Online wordt dé toegangspoort tot alle…

Lees meer

Verrommeling van Nederland, de bevolkingsgroei is tot stilstand gekomen

Door: R.E.Ypma De Nederlandse bevolking groeit niet meer, de noodzaak om meer huizen, fabrieken, bedrijfsgebouwen, wegen, en bruggen te bouwen is voorbij. Deze situatie is een kans om te beginnen met een nieuwe manier van denken. Bestaande huizen renoveren met als prioriteit die met historische waarde. Huizen van zeer geringe kwaliteit, vervangen door moderne, gebouwd…

Lees meer