Nieuwe normen fijn stof winst voor gezondheid en milieu

Nederland streeft naar een nog schonere lucht in 2020. Met twee nieuwe normen voor extra fijn fijn stof (PM2,5), te weten de eco-norm (omgevingsnorm) en de jaarnorm is daarvoor de toon gezet. Nederland is blij dat de Europese Raad en het Europees Parlement dit compromis gisteren hebben bereikt. Daardoor wordt de luchtkwaliteit in Europa de komende jaren sterk verbeterd en dat is winst voor de gezondheid van mensen en het milieu.

Om overal en tijdig de normen te realiseren is voldoende Europees bronbeleid noodzakelijk. Nederland wijst in dit verband vooral op de onzekerheid in de gegevens van vooral extra fijn fijn stof. Nederland zal zich vanzelfsprekend maximaal inspannen om tijdig aan de normen van de richtlijn te voldoen.

Overzicht gevolgen nieuwe normen voor Nederland.

Bron: VROM

Laat een reactie achter