Hoogspanningsleidingen als stro(om)halm tegen bebouwing Grote Buitendijk

gertjan.pngGertjan Huijbens schrijft morgen in de IJmuider Courant over de dreigende komst van hoogspanningsmasten en leidingen langs Velserbroek.

Hoogspanningsleidingen worden door netbeheerder TenneT aangelegd. Al eerder vernamen wij geruchten op dit gebied, maar kennelijk zijn er nu meer concrete aanwijzingen dat dit werkelijk gaat gebeuren. Tijdens onze bijeenkomst vorig jaar zomer in het Polderhuis wisten de wethouders Korf en Baerveldt van niets, toen wij hier vragen over stelden. In oktober van het afgelopen jaar werd de gemeente op de hoogte gesteld. Maar sindsdien heeft de bevolking niets vernomen van de mogelijke komst van hoogspanningsmasten- en kabels.

tennet.pngTenneT wil een nieuwe 380kV verbinding aanleggen van het Zuid-Hollandse Wateringen naar Beverwijk, terwille van een gegarandeerde energievoorziening in de gehele Randstad. De route van deze nieuwe energietransport-baan loopt langs de oostkant van Velserbroek, zonder dat het overigens precies duidelijk waar de masten precies worden geplaatst. Het kabinet heeft een zogenaamd ‘zoekgebied’ laten vaststellen (zie arcering op de kaart).

VROM adviseert om in de buurt van hoogspanningsverbindingen geen nieuwe woningen te bouwen.

Laat een reactie achter