In Velserbroek al meerdere concrete plannen voor inbreiding

Het zou met de nieuwbouw van het gebied Hofgeest bijna vergeten worden dat aan de Hofgeesterweg op het nu braakliggend stukje ‘land’ in de komende tijd een klein woonwijkje wordt gebouwd met 54 woningen. Ook voor de Platbodem zijn er plannen vanuit de gemeente. Tot slot zullen na een verhuizing van The Smugglers (naast VSV), ook aldaar tientallen woningen worden gerealiseerd.

Aanzicht vanaf De Kamp

Naast het huidige Total Energy tankstation verschijnt een waterpartij met bomen om het wijkje af te scheiden van De Kamp. In totaal gaat Velserweide 54 woningen tellen. Ze zijn verdeeld in 29 appartementen, 9 rijwoningen, 6 vrijstaande woningen, 6 levensloopbestendige woningen en 4 halfvrijstaande woningen. Een deel van de appartementen is bestemd voor de ‘middeldure’ huur. De overige woningen zijn koopwoningen.

Aanzicht vanaf de Hofgeesterweg

Dus ‘bovenop’ de huidige bebouwing en de toekomstige bebouwing van de VSV terreinen komen ook nog deze 54 woningen. Ook het terrein van The Smugglers zal nog worden bebouwd, daar zij nog geen concrete plannen voor, althans niet openbaar bekend.

Platbodem

Gebied Platbodem

Op de locatie ‘Platbodem’ in Velserbroek wil woningcorporatie Velison Wonen woningen bouwen op de locatie van de voormalige scholen de Rozenbeek en de Duinroos. In december 2021 is door de gemeenteraad voor het project Platbodem het startdocument vastgesteld. Hierin zijn de kaders voor ontwikkeling vastgesteld. Velison Wonen gaat in een groene omgeving drie appartementengebouwen met 72 sociale huurwoningen realiseren. De appartementengebouwen hebben een verloop van 4 naar 3 woonlagen met een gedeeltelijke/terugliggende derde laag.

Woningbouw Platbodem

Totaal 200 woningen naast de al grotere projecten

Het aantal van 126 woningen staat dus nog los van de woningen die te realiseren zijn op het terrein van The Smugglers (suggestie van de Actiegroep Velserbroek Oost). Daar zijn 45 woningen te verwachten. Het aantal extra woningen komt daarmee op ca. 170. Dat staat dus los van Hofgeest-Oost (tweede deel van huidige project op VSV terrein) en gebied Beekvliet.

Gebied The Smugglers (Broeklanden)

Op zichzelf is inbreiden prima. De Actiegroep Velserbroek Oost heeft altijd gepleit voor dergelijke initiatieven. Toch zijn er ook punten van zorg, zeker in combinatie met al te ambitieuze plannen voor de Grote Buitendijk. Uiteindelijk zal elke woning minimaal één auto betekenen. En dat heeft zeker invloed op de verwerking van al het verkeer in de wijk. Op de routes van en naar Velserbroek, maar ook parkeermogelijkheden en natuurlijk bij de voorzieningen, zoals het winkelcentrum.

Het huidige Hofgeest Buiten (foto: Facebook)

Theoretische planning

 • Hofgeest Buiten (eerste deel met 222 woningen) nu in ontwikkeling
 • Grote Buitendijk (nu 350 woningen op de lijst) planning: 2031-2039
 • Hofgeesterweg (54 woningen) planning: 2025-2030
 • Gebied Beekvliet (40 woningen): planning onbekend
 • Platbodem/Spitsaak (72 woningen): planning 2025-2030
 • Broeklanden (terrein Smugglers) (45 woningen): planning 2025-2030
 • Hofgeest Oost (tweede deel 138 woningen): 2025-2030

Beperkte woningbouw aan de Grote Buitendijk

Door deze ontwikkelingen voelt de Actiegroep Velserbroek Oost zich wel gesterkt in het uitgangspunt woningbouw aan de Grote Buitendijk slechts beperkt te overwegen en dus zeker geen getallen van 350-600-800 in die overwegingen zal meenemen.

foto’s Velserweide: Scholtz Groep

3 reacties

 1. Puk De Jong op 6 maart 2024 om 16:42

  Ik ben benieuwd of ik mij ergens kan inschrijven voor de woningen die worden gebouwd!

  • Peter Luit op 6 maart 2024 om 16:45

   Dat gaat voor verreweg de meeste projecten nu nog niet. Zie de planning hierboven. Op het moment dat bouwen echt concreet wordt, dan zullen de initiatiefnemers dat via de media communiceren.

 2. Sonja Timmermans op 6 maart 2024 om 21:38

  Hopelijk ook woningen voor twintigers zodat die terug kunnen komen

Laat een reactie achter