Laatste versie van het ontwikkelingsplan te downloaden

Op de website van de gemeente Velsen kunnen belangstellenden de laatste versie van het ontwikkelingsplan voor de Grote Buitendijk en de Hofgeest downloaden. Het boekje (PDF) laat een volledige optekening zien van het doorlopen traject, compleet met de beginschetsen, de overlegmomenten en het ambtelijke rekenwerk. In slechts een paar kleine details wijken de plannen af…

Lees meer

16 juni behandeling plan Hofgeest/Grote Buitendijk

Donderdagavond is er gelegenheid tot inspreken bij de behandeling van de plannen rondom Hofgeest en Groten Buitendijk. Aanmelden kan via de griffier van de raad. De plannen zijn conform de uitgangspunten, zoals gepresenteerd eind vorig jaar. • Aanvang 19:30 aan het Plein ’45 Wij zullen uiteraard aanwezig zijn en beraden ons nog op inspraak. Wel…

Lees meer

Een prettig gesprek: derde wethouder op dossier GBD

Daar wij als actiegroep inmiddels ruim 8 jaar actief zijn, gingen Peter Luit en ik kennismaken met reeds de derde wethouder op dossier Grote Buitendijk: Arjen Verkaik. Tevens is er, na projectleiders Weel en Stegeman een nieuwe, en ditmaal interne, projectleider: Arnold Los. Na het raadsbesluit van december 2009 om het compromismodel 2009 uit te werken…

Lees meer

Noodlokalen gesloopt: mosterd na de maaltijd

Vorige weekend in de IJmuider Courant stond het artikel: “Einde noodlokalen Velserbroek”. Tot onze verbijstering wordt daarin gewag gemaakt van het einde van de noodlokalen en bezinning op de bestemming voor de vrijkomende lokalen en ruimte, nu het leerlingenaantal op de Velserbroekse basisscholen drastisch is afgenomen.

Lees meer