Een prettig gesprek: derde wethouder op dossier GBD

Daar wij als actiegroep inmiddels ruim 8 jaar actief zijn, gingen Peter Luit en ik kennismaken met reeds de derde wethouder op dossier Grote Buitendijk: Arjen Verkaik. Tevens is er, na projectleiders Weel en Stegeman een nieuwe, en ditmaal interne, projectleider: Arnold Los.

Na het raadsbesluit van december 2009 om het compromismodel 2009 uit te werken en door te rekenen en na een verrassende bewonersbijeenkomst georganiseerd door de gemeente in het voorjaar, werd het weer heel stil. Wat is de stand van zaken? Liggen de plannen stil door de recessie? Informatie is wat we willen, ook om onze wijkbewoners te informeren. Het blijkt dat er wel degelijk wordt gerekened maar dat dat zeer complex is. Als voorbeeld geluidswering: wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van snelheidslimieten en spitsstrook? Moeten geluidswerende maatregelen op de huizen worden doorberekend of op de wijk? Stedenbouwers, planeconomen, grondbezitters, verkeerskundigen: met iedereen moet gepraat worden voor de puzzel past.

Met de belofte ons goed te informeren en een nieuwe bewonersbijeenkomst na de zomer stropen wij de mouwen weer op en roepen u op hetzelfde te doen. Het was een leuk en open gesprek op plein 1945, maar we blijven een luis in de pels!

Laat een reactie achter