Is het doel van de gemeente het inwonertal op peil te houden?

zuidkennemerland.jpgVandaag een stuk in de IJmuider Courant over Velsenaren die de gemeente verlaten en in Haarlem Noord gaan wonen. Het was een proef om te bekijken hoe mensen heen en weer bewegen tussen verschillende gemeentes in deze regio.

Het is natuurlijk weer complex. Verschillende meetmethoden rondom ‘verhuis’ bewegingen maakt het niet makkelijk conclusies te trekken. Maar kennelijk wil de politiek dit graag om dan met name tot de uitspraak te komen dat Velsen maar liefst 13.000 woningzoekenden zou hebben en dat er dus volop gebouwd moet worden om dit aantal te kunnen huisvesten.

De vraag is natuurlijk waar dat getal 13.000 op is gebaseerd. In de krant spreekt men van zogenaamde ‘optie- en winkelmodellen’. Het is te hopen dat de gemeenteraad zo wijs is om een goede onderbouwing van de feiten te vragen. Want persoonlijk geloof ik nooit dat in de gemeente zelf sprake is van 13.000 woningzoekenden. Maak dat maar eens hard. Het vermoeden dat de gemeente juist wil bouwen om mensen van buiten de gemeente aan te trekken, ligt eerder voor de hand.

Laat een reactie achter