16 juni behandeling plan Hofgeest/Grote Buitendijk

Donderdagavond is er gelegenheid tot inspreken bij de behandeling van de plannen rondom Hofgeest en Groten Buitendijk. Aanmelden kan via de griffier van de raad. De plannen zijn conform de uitgangspunten, zoals gepresenteerd eind vorig jaar.

• Aanvang 19:30 aan het Plein ’45

Wij zullen uiteraard aanwezig zijn en beraden ons nog op inspraak. Wel willen wij een ieder oproepen om vooral ook persoonlijke belangen naar voren te brengen. Zoals bekend hebben wij als actiegroep ingestemd met het combinatieplan, dus we gaan ons niet meer tegen dit plan verzetten, maar zullen slechts controle blijven uitoefenen op een correcte uitvoering van dit plan.

Laat een reactie achter