Geen realistisch beeld van de woningmarkt

Plotseling doet wethouder te Beest uistpraken over de woningmarkt in Velsen, daar waar voorheen wethouder Verkaik het woord deed. Volgens een bericht in de IJmuider Courant wordt in Velsen de komende jaren fors gebouwd.

• Compromismodel door economische situatie deels achterhaald

Het verhaal komt uit de lucht vallen ter voorbereiding van een besloten discussie die vanavond plaatsvindt aan het Plein ’45. De raad laat zich dan voorlichten over de ‘Strategische Agenda’s Wonen‘. Merkwaardig genoeg vernemen wij al geruime tijd niets meer over de plannen Hofgeest/Grote Buitendijk. Plotseling ook geheel andere getallen, zowel in tijd als in aantallen. Nu moeten er voor 2015 1200 woningen gebouwd worden in Velsen. Maar de wethouders haast zich erbij te zeggen dat het wel ‘wat langer’ kan duren…..

Aan het Plein ’45 weet kennelijk niemand meer hoe het precies zit. Duidelijk is wel dat er slechts behoefte is aan goedkope woningen voor starters en kleinere woningen voor ouderen. In die zin is ook de visie van de Actiegroep Velserbroek Oost aan het ’terugkeren’ richting al eerder geopperde plannen om goedkope starters- en senioren woningen te bouwen in het gebied rondom De Weid, waar scholen in de komende jaren zullen fuseren en/of verdwijnen. Nu al is er ruimte genoeg om een bebouwing vergelijkbaar met de Hofstede te realiseren.

De bouw van woningen aan de Grote Buitendijk past inmiddels nauwelijks meer in onze huidige economische situatie, die naar het zich laat aanzien, nog wel enige jaren zal duren. Als Velsen daadwerkelijk naar behoefte wil bouwen, dan zijn in Velserbroek alleen het gebied Hofgeest en het gebied De Weid geschikt voor instap- en uitstap woningen.

Laat een reactie achter