Overheid start website voor ruimtelijke ordening-plannen

Vanaf 1 juli 2008 zijn de nieuwe ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en departementen online beschikbaar voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen. VROM heeft opdracht gegeven voor de bouw van het landelijke webportaal Ruimtelijke Ordening Online, kortweg RO-Online. De bouw van de digitale toegangspoort wordt uitgevoerd door ict-dienstverlener LogicaCMG.

RO-Online wordt dé toegangspoort tot alle ruimtelijke plannen in Nederland. De website gaat op termijn de volledige en actuele planologische situatie tonen van elke locatie in Nederland, op een betrouwbare en duidelijke manier. Burgers en bedrijven krijgen een interactieve kaart te zien waarop ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen van gemeenten, kunnen worden geraadpleegd, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een bouwvergunning.

Overheidsinstanties kunnen RO-Online inzetten in hun werkprocessen. Zo kunnen het Rijk, provincies en gemeenten over-en-weer bestemmingsplannen raadplegen om te toetsen of ze niet strijdig met elkaar zijn. RO-Online zal tevens worden gebruikt bij het afstemmen en opstellen van nieuwe ruimtelijke plannen en de conditioneringswerkzaamheden bij infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat. Hiermee vervangt RO-Online de archieven met analoge plannen. Belangengroepen en burgers kunnen via RO-Online in een vroeg stadium ontwerpplannen van de (lokale) overheid raadplegen, zonder alle gemeenten en provincies te hoeven bezoeken.

De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking treedt, verplicht gemeenten, provincies en het Rijk hun bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen conform de standaarden digitaal beschikbaar te stellen. Het digitale ruimtelijke plan krijgt vanaf die datum de status van het originele plan, ook wel het authentieke plan. Om ervaring op te doen met RO-Online kunnen overheidsinstellingen vanaf januari 2008 hun niet-authentieke plannen vast digitaal beschikbaar stellen. Vanaf 1 juli 2008 zullen in ieder geval alle nieuwe ruimtelijke plannen voor iedereen toegankelijk zijn op de website ruimtelijkeplannen.nl.
RO-Online realiseert de ambitie van het programma ‘Andere Overheid’ voor de ruimtelijke ordening. Dit programma streeft naar een goede dienstverlening richting burgers en bedrijfsleven en naar een effectieve en efficiënte overheid. De inzet van ict voor het realiseren van één loket is een middel om de dienstverlening te verbeteren.
LogicaCMG bouwt het webportaal op basis van twee bestaande standaard open source-oplossingen: het Java framework Deegree van Lat/Lon wordt gebruikt als server voor het geografische informatiesysteem. PostGIS wordt gebruikt als ruimtelijk database systeem.

Laat een reactie achter