Nieuwbouw in Nederland neemt volgend jaar 17% af

Projectontwikkelaars hebben last van de crisis en kunnen projecten daardoor nauwelijks aan de man brengen. Ook de financiële sector is zeer terughoudend met de financiering van nieuwbouw plannen.

recessie_thumb.jpgDat stelt het onderzoeksbureau Bouwkennis in haar laatste woningbouwprognose. Zij verwachten in 2010 58.800 winingen te kunnen realiseren, 17% minder dan in 2009. Voor 2011 wordt een verdere daling verwacht tot 58.000.

Ook werd afgelopen week op de VPRO bij Tegenlicht gesproken over lokale krimp verschijnselen in relatie tot verdere verstedelijking van de landelijke gebieden rondom de grote steden in ons land.

Dit soort ontwikkelingen staan in vreemd contrast ten opzichte van de visie van de provincie, die tot 2040 215.000 woningen wil bouwen om krimp te voorkomen. Krimp is een interessant te bestuderen verschijnsel. Waarom willen en gaan mensen weg uit hun woonomgeving? Is niewbouw daartegen de oplossing of wordt krimp daardoor juist versterkt? De plannen van de provincie ten aanzien van verstedelijking van groen gaan zo ver, dat de Ranstad bijna één stad wordt met hier en daar nog wat stukjes ‘verbindingsgroen’.

Op gemeentelijk niveau zal men ook in Velsen rekening moeten houden met afnemende belangstelling voor nieuwbouw projecten veroorzaakt door de crisis. Wat dat betreft pleiten wij dan ook voor een herberekening van de getallen die nu gehanteerd worden. Tot nu toe werd deze vraag afgewezen en bleef het getal 2800 staan, maar de twijfels over dit getal kan men niet meer negeren.

Laat een reactie achter