Een compromis model: iedereen blij?

Nee, lang niet iedereen zal blij zijn met het nu voorliggende compromis. Ook de actiegroep heeft links en rechts wat water bij de wijn moeten doen om tot dit model te komen.

compromis.jpegVanuit model 6 beredeneerd is veel overeind gebleven: de bebouwing in het gebied Grote Buitendijk/Oostlaan is tot een minimum beperkt. En alleen dat punt is het compromis al waard. Natuurlijk is het logisch dat mensen niet blij zullen zijn met dit nieuwe model. Maar bedenk dan altijd dat de politieke meerderheid tot nu toe nog steeds is voor het volledig volbouwen van de gehele(!) groenstrook.

Vaak zeggen mensen tegen ons: ‘Jullie moeten blijven gaan voor groen, jullie zijn verloren als je met anderen gaat praten.’ We zijn tot de conclusie gekomen, dat de praktijk genuanceerd anders ligt. De politiek en de marktpartijen zouden ons al als een gepasseerd station beschouwen, indien we nu nog alleen maar ‘groen’ zouden roepen. Idealistisch is het wel, maar het heeft geen blijvend effect.

We scoorden geen overgrote meerderheid voor model 6, dat weten we, maar we hebben plan zes met de kleine meerderheid die we hadden, toch gepresenteerd. En juist dat plan heeft de raadsleden aan het denken gezet in combinatie met de modellen die uit de werkgroep waren opgetekend.

Wethouder Korf gaf bij de behandeling van de resultaten zelf de voorkeur aan het volbouwen van de wijk en steunde daarmee ambtenaar Warmerdam. Strijd verloren? Nee, bepaald niet. De meerderheid van de raad liet merken dat een combinatie van verschillende modellen een compromis zou kunnen vormen, waarin iedereen zich wel (deels) zou kunnen vinden.

En dat signaal hebben wij ons aangetrokken. Natuurlijk waren de onderhandelingen met VSV zeer zakelijk. We hebben immers als partijen aanvankelijk steeds lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Maar met onderlinge afspraken en meer begrip voor elkaars standpunten zijn we uiteindelijk toch samen met Westwijk tot een (volgens ons) bruikbaar plan gekomen.

Protesteren? Natuurlijk staat het u vrij hier tegenin te gaan. Ons steunen? Natuurlijk, graag zelfs. Wij doen dit ‘werk’ uit eigen vrije wil en in het belang van zoveel mogelijk bewoners. Maar uw mening is er één die telt, welke mening u ook heeft. Wij beslissen niet voor u, dat doet u zelf.

Dus is iedereen nu helemaal blij? Nee, dat zal zeker niet het geval zijn. Maar als actiegroep staan we volledig achter dit combinatiemodel, waar overigens nog veel aan uit te werken is. Dus suggesties ter verbetering zijn van harte welkom. Maar het woord is nu eerst aan de gemeenteraad. We zijn er nog lang niet.

Laat een reactie achter