eParticipatie: een voorbeeld van hoe het in de toekomst ook kan

wijbouweneenwijk.pngWe zijn met Velserbroek – en met name het gebied Grote Buitendijk – al een heel eind gekomen. Ondanks vermeende politieke spelletjes, macht van ambtenaren en een niet altijd even duidelijk optreden van alle raadsleden.

Dat het in de toekomst voor andere mogelijke bouwprojecten anders kan, laat Evelien Oosterbaan zien van ‘Wijbouweneenwijk‘.
Wij Bouwen een Wijk is een succesvol voorbeeld van hoe je burgers kunt betrekken bij het beleid. Burgers kunnen mee helpen met ontwerpen en inrichten van een nieuwe woonwijk in het dorp Opeinde in Friesland. Iedereen kon via de website ideeën indienen. Nu de ideeënfase is afgerond, kunnen de participanten reageren op verschillende thema’s die meespelen bij het verdere ontwerp, zoals: water, duurzaamheid en collectiviteit.

Ook het project van Peter van der Linden in Oud Krispijn is een voorbeeld van een geslaagd traject van burgerparticipatie bij een nieuwbouwproject.

Afgelopen dinsdag deed ook Actiegroep Velserbroek Oost mee aan een discussieavond aangaande de mogelijke invloed van burgers in participatie trajecten. Uiteraard is er een enorm verschil tussen inspraak over de aanleg van een voetpad of de beplanting in een perkje ten opzichte van grote ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Maar allereerst begint het met een open communicatieplatform voor de bewoners, waar laagdrempelig gecommuniceerd kan worden met alle betrokken wethouders, raadsleden en ambtenaren. Zover is het in Velsen nog niet, de gemaakte notitie is eerder een ambtelijk stuk, dan een poging burgers enthousiast en betrokken te maken bij het gemeentelijke beleid. Maar positief is wel dat een eerste stap is gezet, waarbij vooral ook veel aandacht geschonken zal moeten worden aan gemeentelijke website als communicatie portal.

Laat een reactie achter