Praten over woningbouw in tijden van krimp: ook Velsen doet er aan mee

Vinex_KrimpNL.gifProvincies en gemeentes negeren de langdurige gevolgen van de crisis, die gelijktijdig plaatsvinden met de onvermijdelijke krimp van de bevolking in ons land. Niet elke provincie zal dat in gelijke mate ondervinden, maar Minister van der Laan zet een groots actieplan in om krimp en leefbaarheid op elkaar af te stemmen.

Volgens onderzoekingen zullen zo een 40% van alle Nederlandse gemeenten nog voor 2025 te maken gaan krijgen met voelbare krimp van inwonersaantallen. Dat vraagt om een nieuwe aanpak van woningbouwplannen.
Van der Laan roept met name gemeenteraden op om in een eerstvolgende vergadering het onderwerp op de agenda te zetten om daarmee een visie te ontwikkelen in hoeverre zij moeten omgaan met het verschijnsel.

Er is nu vooral een visie op groei. Nu het onderwerp Grote Buitendijk / Hofgeest weer actueel is geworden na een half jaar stilte, lijkt de vraag naar het ‘waarom’ niet meer gesteld te mogen worden. De vermoeidheid zal zijn toegeslagen en de weg terug naar de ambtenaren om de werkelijke noodzaak nog eens te onderzoeken, zal geen enkele politicus stellen, in tijden dat elk woordje op een weegschaal zal worden gewogen in aanloop naar de verkiezingen.Jammer is het allemaal wel, er wordt veel, heel veel geld uitgegeven, ook het komende onderzoek naar het ‘ontwikkelplan’ voor de Grote Buitendijk gaat veel geld kosten.

Verschuilen achter cijfers van de ‘provincie’ is de weg van de minste weerstand. De ‘provincie’ kent immers geen gezicht. Ook pogingen van ons uit om die getallen nu eens echt boven water te krijgen en te vragen naar een echte onderbouwing, zijn allemaal gestrand met het algemene antwoord: ‘U moet bij uw gemeente zijn, daar bepalen ze het beleid voor ruimtelijke ordening in uw gemeente, wij stellen alleen maar richtlijnen’.Het is te hopen dat ook de provincie Noord Holland luistert naar Van der Laan, en dat ook dan de inzichten voor de verschillende bestaande Structuurvisies dienen te worden herzien op basis van actuele gegevens.

Laat een reactie achter