Krimpen kan wel sexy zijn

Vorige week publiceerde de Volkskrant een lezenswaardig artikel over mogelijke leegloop in gemeenten en de wijze waarop zij met dit fenomeen dienen om te gaan.

Lees meer