Vorige week publiceerde de Volkskrant een lezenswaardig artikel over mogelijke leegloop in gemeenten en de wijze waarop zij met dit fenomeen dienen om te gaan.

Lees meer