Krimpen kan wel sexy zijn

vk.pngVorige week publiceerde de Volkskrant een lezenswaardig artikel over mogelijke leegloop in gemeenten en de wijze waarop zij met dit fenomeen dienen om te gaan.

Het artikel ligt in het verlengde van de voorspellingen van het ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur) waarin blijkt dat gemeenten meer rekening moeten houden met bevolkingsdaling. Probleem is dat gemeenten dat maar moeilijk willen/kunnen toegeven.

Nederlanders verlangen naar meer rust en ruimte en verlaten sneller dan gedacht drukke gebieden en zoeken woningen in minder dicht bevolkte delen van ons kleine land.
Krimp lijkt niet sexy, maar kan het wel zijn, als gemeenten zich meer richten op de behoeften van bestaande en nieuwe bewoners. Immers meer ruimte en rust betekent een hoger welzijn.

Er zijn voorbeelden van succesvolle krimp, zoals in Parkstad, een samenvoeging van 7 gemeenten in het zuiden van Limburg met maar liefst 250.000 inwoners. Parkstad heeft onlangs de nieuwbouwplannen van 12.000 nieuwe woningen bijgesteld naar 1.200! Daarnaast volgt sloop voor nog eens 16.000 woningen. Geen eenvoudige opgave voor Parkstad, immers het slopen van een woning is een kostbare klus, terwijl Parkstad van de overheid juist minder geld krijgt doordat de bevolking krimpt. Heerlen maakt deel uit van Parkstad, waar ook de bevolkingsafname een probleem is. Heerlen kromp met 7.000 inwoners tot 90.000, waardoor een te dure schouwburg eigenlijk niet meer te financieren is.

Laat een reactie achter