Wijkplatform weg als communicatiekanaal: meer druk op B&W in communicatie met burgers

Met het op handen zijnde besluit om te stoppen met het ‘instituut’ wijkplatform als communicatiekanaal tussen burgers en B&W, neemt het college een extra verantwoordelijkheid op zich, om de communicatie met burgers een kwalitatieve impuls te geven.

Dat kan zij alleen doen indien zij ook daadwerkelijk moderne communicatiemiddelen inzetten die zowel door burgers als door B&W gebruikte kunnen worden om laagdrempelig met elkaar te kunnen communiceren. De angst om een wethouder te banderen moet door B&W zelf worden weggenomen. Alleen afscheid nemen van de wijkplatforms resulteert niet in een meer effectieve communicatie met burgers die hun mening kwijt willen. Wethouder Bokking denkt daarbij te gemakkelijk dat de burger gemiddeld mondig genoeg zou zijn geworden om individueel wethouders en raadsleden te benaderen.

De actiegroep benadert met papieren uitingen doorgaans zo een 1500 gezinnen in deze wijk, daarvan hebben 300 gezinnen aangegeven via e-mail op de hoogte te willen blijven. De goed bezochte website zorgt er in combinatie met de jaarlijkse bijeenkomst in het Polderhuis voor dat de actiegroep zich wel degelijk inzet voor het verwoorden van de mening van de bevolking in ons woongebied.

Het college en ook de raadsleden weten dat. De ambtenaren hebben meer moeite met de invloed van burgers en dat is in de kwaliteit en kwantiteit dan ook goed te merken. Maar ook e-mails gericht aan het college en aan de raad worden zeer matig beantwoord. Wel zijn wij als groep inmiddels volwaardig gesprekspartner in diverse vormen van overleg, maar doorgaans eenzijdig door ons zelf aangevraagd.

Interactivitiet in haar eigen website is momenteel niet voorzien. De gemeente kan wat dat betreft nog wel wat leren van andere gemeentes waar B&W en raadsleden op bepaalde punten on-line in discussie gaan met burgers door middel van bijvoorbeeld een weblog, zoals ook deze website is ingericht.

Natuurlijk vraagt dat ook wat van burgers. Ook hier merken we vaak terughoudendheid ten aanzien van het geven van reacties. Burgemeester, wethouders en raadleden zijn net zoals u en ik heel gewone mensen. Hier tegenop kijken is helemaal niet nodig, maar ook de burgers wordt gevraagd hun signaal te geven wanneer daarnaar gevraagd wordt. Gebruik dus ten aanzien van het onderwerp Grote Buitendijk dit platform om uw wensen aan de gemeente kenbaar te maken. Alleen dan kunnen ook wij de gemeente dwingen ook zelf meer interactieve hulpmiddelen in te zetten om de kwaliteit van communiceren te verbeteren. Het mes moet dus aan twee kanten snijden. Ook als het wijkplatform verdwijnt.

3 reacties

 1. Peter Luit op 16 december 2008 om 08:31

  Inmiddels is gebleken dat vooral de raadsleden tegn het besluit van B&W zijn. Gisteren bleken de discussies nogal verhit te zijn rondom dit onderwerp. De wijkplatforms zijn nog niet uit de communicatieketen verdwenen.

 2. Ruud op 16 december 2008 om 20:32

  Uit de IJc. van 16-12.

  velsen –
  Velsense raadsleden hebben zich maandagavond op een besloten vergadering tegen het voornemen gekeerd om de wijkplatforms af te schaffen.

  Burgemeester en wethouders (B en W) willen af van de overlegorganen met bewoners.

  De raad wil nu meer duidelijkheid van B en W, aldus Ina de Vos. Zij is voorzitter van wijkplatform Zee- en Duinwijk in IJmuiden en was aanwezig bij de vergadering in het stadhuis.

 3. Ruud op 18 december 2008 om 09:42

Laat een reactie achter