Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing

B&W van Velsen hebben al op 18 november de Wet Voorkeursrecht Gemeenten toegepast op een aantal percelen in het gebied Grote Buitendijk – Hofgeest. Daarmee wil de gemeente speculatie voorkomen. Volgens de IJmuider Courant werd niemand ingelicht.

Lidwina Wever: ‘Ook wij wisten van niets. Natuurlijk kan wethouder Korf zich verschuilen achter de ‘marktgevoeligheid’ van een dergelijke stap. Dat wij niets wisten is zo gek nog niet als nu pas blijkt dat de gemeenteraad nog maar net is geïnformeerd.’ Wel bleek de WVG aankondiging al in de StaatsCourant te hebben gestaan.

Er vallen inmiddels wel stukjes van de puzzel op hun plaats. De werkgroep die afgelopen zomer heeft gewerkt aan meerdere plannen was voor een groot deel samengesteld uit eigenaren van gronden en percelen uit het totale gebied. Belanghebbende pachters uit het gbied Grote Buitendijk (ook ondernemers) werden niet toegestaan.

Peter Luit: ‘Natuurlijk hebben een aantal deelnemers daar hun eigen plannen al ontwikkeld, terwijl we toch vooral bezig leken te zijn met het gebied Grote Buitendijk. Als je nu dan hoort dat de gebroeders Rutte al grond hebben verkocht aan de Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij, dan neem ik aan dat wethouder Korf behoorlijk geschrokken is en dus toen snel de WVG voor het gebied heeft ingesteld om verdere speculaties te voorkomen.’

Wat de toepassing van die wet verder betekent is ook bron van speculaties. Luit: ‘Ik heb werkelijk nog geen idee. Het gebied Grote Buitendijk is al grotendeels in handen van de gemeente en wordt door een paar boeren gepacht. Wat dat betreft heeft de WVG op het grootste deel van het plangebied eigenlijk helemaal geen invloed.’

Er is nu dus één stuk – ongeveer in het midden van het plangebied Grote Buitendijk – in handen gekomen van de katwijkse ontwikkelaar. Eigenaren van andere stukken in het hele gebied Grote Buitendijk – Hofgeest zullen vanaf nu dus eerst hun bezit te koop moeten aanbieden aan de gemeente alvorens zij de vrije markt mogen opzoeken.

Morgen komt de ontwikkelaar aan het woord in de IJmuider Courant.

Laat een reactie achter