Bijeenkomst Actiegroep Velserbroek Oost

Afgelopen week heeft de Actiegroep Velserbroek Oost na vele jaren weer overleg gevoerd over het te volgen beleid ten aanzien van eventuele bouwplannen aan de Grote Buitendijk.

De gemeenteraad vergadert over de mogelijke bouwlocaties in Velsen richting 2040

De groep gaat zich wederom constructief manifesteren, waarbij het ooit gemaakte compromismodel het uitgangspunt is. Dus geen massale bebouwing, omdat het gebied ‘politiek en technisch’ makkelijker zou zijn in vergelijking tot andere locaties in Velsen.

Van het compromismodel worden thans al behoorlijk wat woningen gerealiseerd in het gebied Hofgeest, waarbij in een later stadium ook het nu bestaande VSV terrein en het speelveld van The Smugglers zullen worden bebouwd.

Velserbroek draagt daarin dus al behoorlijk bij aan de bijdrage aan nieuwe woningen binnen Velsen.

Natuurlijk zijn tijden in diverse opzichten veranderd. Het is dus ook niet raar dat er wederom naar het gebied wordt gekeken. Dat realiseren we ons goed. De Actiegroep Velserbroek Oost zal de processen omtrent de mogelijke planontwikkeling nauwgezet volgen en waar nodig de kanalen gebruiken om constructieve invloed uit te kunnen oefenen.

Gezien de veranderde omstandigheden beginnen we wederom met een inventarisatie van de meningen van de bewoner aan de Grote Buitendijk. Binnen afzienbare tijd zal de groep een flyer verspreiden met aan paar vragen, die ons houvast moet gaan geven in de meningsvorming van de bewoners in dat gebied.

Laat een reactie achter