LGV stelt B&W vragen over brief Grote Buitendijk / Hofgeest

Raadslid Leo Kwant van LGV heeft B&W een aantal vragen voorgelegd rondom de brief die aan belanghebbenden is gestuurd rondom de sitautie Grote Buitendijk / Hofgeest. Onderstaand de antwoorden, zoals de raad deze van de gemeente heeft ontvangen, onder verantwoordingen van wethouder Verkaik.

Vorig jaar is door de Raad al de opdracht gegeven om voor het zomerreces met een ontwikkelingsplan te komen, rekening houdende met al de argumenten die nu door het college aangedragen worden. Tevens was er toen ook al spraken van een recessie. Het is daarom vreemd, dat het college vlak voor het zomerreces met deze actieve informatie komt, waarin aangegeven wordt dat er vertraging is opgetreden,terwijl er al geruime tijd vertraging optreedt bij het ontwikkelen van dit plan.

Vraag 1
Kan het college aangeven, waarom van geluid, verkeer, maar ook de verkoopbaarheid van woningen alle gegevens nog niet bekend zijn?

Antwoord vraag 1
De meeste resultaten van de deelonderzoeken zijn inmiddels bekend andere behoeven meer tijd. Momenteel worden deze resultaten in samenhang verwerkt in het ontwikkelingsplan.

Onze reactie op dit antwoord
Het is uitermate merkwaardig te noemen dat de samenhang van geluid, verkeer en verkoopbaarheid nu ineens resulteren in wel erg lange vertragingen. Ons vermoeden is dat doordat er flink bezuinigd wordt op externe deskundigen (de projectlieder Grote Buitendijk is inmiddels al maanden geleden vertrokken), er gewoon te weinig capaciteit is om voldoende doortastend werk te verrichten. Een tweede bijeenkomst in de Hofstede stond nog voor deze zomer gepland, maar is na vertrek van de projectleider stilzwijgend komen te vervallen.

Vraag 2
Waarom gaat het college op de stoel van de projectontwikkelaar zitten en een kosten baten analyse maakt, welke op het bordje hoort te liggen van de projectontwikkelaar.

Antwoord vraag 2
Het college gaat niet op de stoel van de projectontwikkelaar zitten. In het raadsvoorstel is als randvoorwaarde een minimaal budgetneutrale grondexploitatie geformuleerd. Vanuit die voorwaarde wordt een haalbaarheidsanalyse gemaakt. In het kader van de nieuwe Wro (Wet ruimtelijke ordening) is de gemeente verplicht om kostenverhaal (het verhalen van kosten) toe te passen ten behoeve van onder meer bovenwijkse voorzieningen. Om dat inzichtelijk te krijgen dient een exploitatieberekening gemaakt te worden. Een vastgesteld ontwikkelplan zal vertaald worden in een nieuw bestemmingsplan. Een nieuw bestemmingsplan dient financieel haalbaar te zijn. Dit wordt dan aangetoond in een financiële paragraaf met een exploitatieberekening.

Onze reactie op dit antwoord
Het maken van die sommen duurt nu al meer dan een jaar, terwijl door projectontwikkelaar Westwijk al een berekening bij het combinatieplan was bijgevoegd, met zelfs een positief resultaat voor de gemeente. Wij kunnen het ons niet voorstellen dat het maken van dat soort basissommen zo lang met duren, terwijl porject ontwikkelaars dat in een paar weken kunnen doen.

Vraag 3
Waarom is de financiële berekening vanuit de gemeente nog niet gerealiseerd? En waarom wordt dat niet losgekoppeld van het eventuele financiële risico van de projectontwikkelaar? Kan het college aangeven wanneer het ontwikkelingsplan nu eindelijk definitief gepresenteerd kan worden, en niet globaal na de zomer, maar concreet een tijdspad aangeven.

Antwoord vraag 3
De berekening is één van onderdelen van het ontwikkelingsplan en wordt mede bepaald door de resultaten van de verschillende deelonderzoeken. Zodra het ontwikkelingsplan gereed is, is er ook inzicht in de financiële resultaten. Na de zomer is een eerste uitwerking van het ontwikkelplan gereed.

Onze reactie op dit antwoord
Zie vorige reactie

Laat een reactie achter