Uitkomsten participatie avond Grote Buitendijk/Hofgeest bekend

Op 16 februari jl. werd in de Hofstede een participatievaond gehouden, waar ca. 80 Velserbroekers hun visie hebben gegeven over de mogelijke invulling van combinatieplan B, zoals dat door de raad ter doorrekening is voorgelegd aan het ambtelijk bedrijf via wethouder Korf.

Onderstaand een deel van het verslag, waarin maar liefst 6 varianten zijn ingetekend. Als actiegroep zullen wij binnenkort deze varianten bespreken en onze mening daarover comuniceren.

plannen.png

Laat een reactie achter