Provincie twijfelt aan nut woningbouw in gebied Hofgeest – Grote Buitendijk

Gemeente Velsen blijkt onvoldoende argumenten in handen te hebben gehad om woningbouw in het gebied Hofgeest – Grote Buitendijk op korte termijn mogelijk te maken. ‘De noodzaak tot bouwen in de natuur in het gebied’ is volgens de Provincie onvoldoende aangetoond.

• Provincie: ‘Wat groen is moet groen blijven’
• Als groeicijfers VSV stagneren: noodzaak tot verhuizen naar de A22-Oostlaan heroverwegen
• Lees verkort artikel en reacties in de IJmuider Courant
• Gemeente heeft bestaan van alternatieve inbreidingsmogelijkheden stelselmatig genegeerd

Arjen Verkaik

Actiegroep Velserbroek Oost ziet dat als een overwinning binnen vele jaren strijd rondom woningbouw. Peter Luit: ‘Natuurlijk hebben we ingestemd met het compromis model, dat was een prachtig voorbeeld van een uiteindelijk afgedwongen stukje burgerparticipatie. Maar we zijn in de laatste anderhalf jaar – mede door veranderende economische omstandigheden – steeds meer overtuigd geraakt van de te geringe noodzaak zoveel nieuwe woningen te bouwen aan de rand van de wijk’.

De actiegroep onderkent het feit dat er woningen nodig zijn voor jongeren en ouderen. Lidwina Wever: ‘We komen daarom ook nu weer terug op het verschijnsel ‘inbreiden‘ binnen de wijk. Er zijn mogelijkheden genoeg om binnen Velserbroek de zo noodzakelijke starters- en senioren woningen te kunnen bouwen. Die plannen werden door toenmalig wethouder Korf (PvdA) ‘weggewuifd’ omdat inbreiden niet gelijktijdig zou kunnen worden besproken met het gebied Hofgeest – Grote Buitendijk’. De actiegroep heeft hiervoor nooit een inhoudelijke onderbouwing gekregen.

Welke gevolgen de uitspraak van de Provincie heeft, zijn nog niet bekend. Naar alle waarschijnlijkheid zal wethouder Verkaik (VVD) tegen de uitspraak in beroep gaan. Maar voor het zover is, zal eerst de raad zich weer over de ontstane situatie moeten buigen. Zeker is wel dat mogelijke woningbouw hierdoor wordt vertraagd.

2 reacties

  1. Arjen Uytendaal op 6 november 2012 om 09:25

    en dat is allemaal boven water gekomen door vragen van D66 statenlid Hein Struben. Waarvan akte!

  2. Peter Luit op 6 november 2012 om 12:52

    @arjen: al die constateringen bestonden al vanwege de inspanningen van de actiegroep. Maar wel degelijk een opvallende reactie uit D’66 hoek. Zo zie je maar hoe gemakkelijk lokale en regionale politieke standpunten kunnen verschillen.

Laat een reactie achter