Volgende fase in plannen Grote Buitendijk/Hofgeest

Gebied Hofgeest

Gebied Hofgeest

Komende maand worden de uitgewerkte plannen voor woningbouw aan de Hofgeest en de Grote Buitendijk voorgelegd aan de gemeenteraad. Bewoners aan de Grote Buitendijk en bewoners in het gebied Hofgeest hebben daarover een brief ontvangen van de gemeente. Deze gang van zaken is conform de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt met raad, wethouder en betrokken projectleider.

• Geluidswerend scherm langs de 3 stroken van de A9, geen nieuwe weg parallel aan Grote Buitendijk

Volgens al uitgelekte informatie zal er geen nieuwe ontsluitingsweg worden aangelegd. De kosten daarvoor zouden volledig door de gemeente moeten worden betaald en daar blijken geen financiële mogelijkheden voorhanden te zijn. Als de plannen uiteindelijk door de raad worden goedgekeurd, beginnen diverse wederom complexe procedures. U kunt dan ook formeel bezwaar indienen tegen de plannen. Als actiegroep bewaken we de juistheid van dit proces. Pas als er algemene bezwaren zijn die iedereen aangaan, dan zal de actiegroep overwegen zelf te protesteren.

Vorige jaar bereikten de actiegroep, VSV, projectontwikkelaar Westwijk samen met de gemeente een compromis, welke toen in een groffe schets was uitgewerkt en tijdens een massal bezochte bijeenkomst aan de Grote Buitendijk werd gepresenteerd. Die schets is nu in detail uitgewerkt, met een volledige invulling van straten en type woningen.

Een vlotte strat van de bouw wordt echter niet verwacht. De huidige economische situatie belemmert de doorstroming en bouw van nieuwe woningen. De gemeente zal zelf dus geen geld uitgeven aan het plan, maar ontwikkelaars zoeken die het plan willen realiseren. Westwijk uit IJmuiden is één van de geïnteresseerden van het eerste uur. Als alles doorgaat, dan kan ook VSV verhuizen naar de terreinen ten oosten van de Oostlaan.

Laat een reactie achter