Volgende fase in plannen Grote Buitendijk/Hofgeest

Komende maand worden de uitgewerkte plannen voor woningbouw aan de Hofgeest en de Grote Buitendijk voorgelegd aan de gemeenteraad. Bewoners aan de Grote Buitendijk en bewoners in het gebied Hofgeest hebben daarover een brief ontvangen van de gemeente. Deze gang van zaken is conform de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt met raad, wethouder en betrokken projectleider.

Lees meer