Provincie: 215.000 woningen tot 2040

Waanzinnig zijn de getallen uit de structuurvisie van de provincie. De enige onderbouwing die gegeven wordt om bij een kwart miljoen woningen te bouwen is om te voorkomen dat de provincie ‘leegloopt’.

Lees meer

Macht van ambtenaren

Het leven aan het Plein ’45 lijkt de laatste tijd nogal wat stof te doen opwaaien. Stof die gaat over de machts- en rolverdeling tussen gemeenteraad, B&W en de ambtenaren.

Lees meer