Provincie: 215.000 woningen tot 2040

noordholland.jpegWaanzinnig zijn de getallen uit de structuurvisie van de provincie. De enige onderbouwing die gegeven wordt om bij een kwart miljoen woningen te bouwen is om te voorkomen dat de provincie ‘leegloopt’.

Krimp is het woord dat geen enkele politicus in de mond wil nemen. De wedijver tussen provincies om groot, groter, grootst te worden en blijven is ook in Noord-Holland geen vreemd verschijnsel. Krimp wordt gewoon genegeerd en kennelijk is iemand erin geslaag uit te rekenen dat er 215.000 woningen gebouwd moeten worden. Waanzinnig zo een getal en er dan wel gemakshalve bijzetten dat de meeste woningen binnenstedelijk gerealiseerd moeten worden. Leuk om het groen te behouden, dat wel.

Ongetwijfeld zal ook de gemeente Velsen deze structuurvisie weer omarmen om haar plannetjes ten uitvoer te brengen. Ja, met 215.000 tot 2040 kan je die 2800 woningen tot 2020 makkelijk volhouden: ‘Opgave van de provincie’, is een maar al te graag gebruikt excuus om ook hier met slechts politieke motieven de gemeente vol te bouwen.

Weer discussie over de strook Grote Buitendijk? Vast wel. Politiek en ambtenaren zullen zich zeker weer gaan buigen over dit stukje ‘werk’ van de provincie. Dus weer terug bij af? Misschien wel, maar dan begint de strijd wel pas weer opnieuw na de gemeenteraad verkiezingen, want het is nu zeer onwaarschijnlijk dat voor de verkiezingen het bestemmingsplan zal worden aangepast. Ook niet als het combinatieplan door de raad wordt aangenomen. Er moeten dan nog heel wat procedures worden doorlopen, alvorens er ook maar even inhoudelijk gedacht kan worden over woningbouw in wat voor vorm dan ook.

De raad wacht nu nog rustig af, de ambtenaren zijn nog steeds – ja het kan lang duren – sommen aan het maken. Maar B&W maken vast al afwegingen om dit besluit wel of niet in deze periode te nemen, uitgaande van de politieke verhoudingen en belangen voor en na de verkiezingen. Franc krijgt meteen al een paar leuke cases op zijn bord die binnen Velsen spelen. Geen idee of hij deze website al eens heeft bezocht. We wachten nog op een uitnodiging.

Laat een reactie achter