Grote Buitendijk geen compensatie voor afblazen Groot Helmduin

Het nieuwbouwproject Groot Helmduin is afgeblazen. Er wordt nog overleg gevoerd over nieuwbouw van basisscholen en een zogenaamde multifunctionele accomodatie (MFA). Actiegroep Velserbroek Oost zegt nu al dat de Grote Buitendijk het tekort aan nieuwbouw in IJmuiden niet gaat opvangen.

helmduin.jpgDe nieuwbouw van pakweg 200 huizen lijkt door B&W te zijn afgeblazen. De raad beraadt zich nog over dit besluit, maar volgens het vandaag verschenen artikel in de IJmuider Courant lijkt de raad grotendeels achter het besluit van B&W te staan.
Dit politieke spel zet ook de plannen voor de Grote Buitendijk op scherp. Nog steeds zijn de ambtenaren aan het ‘rekenen’. Volledige radiostilte aan het Plein ’45.

Actiegroep Velserbroek Oost bereidt zich terdege voor op nieuwe moeilijkheden. Lidwina Wever: ‘De plannen die de provincie afgelopen week presenteerde in combinatie met het nu vervallen plan Groot Helmduin, doet bij ons de alarmbellen rinkelen. De Grote Buitendijk maakt hierdoor flinke kans toch volgebouwd te worden – naast het gebied Hofgeest – om dan op die wijze aan zogenaamde ‘opgelegde’ getallen te kunnen voldoen.’

Wever zegt zich al die tijd al helemaal geen illusies te hebben gemaakt na slechts een accoord op hoofdlijnen voor het combinatieplan: ‘Toen duidelijk werd dat er abnormaal lang aan het door ons in samenwerking met VSV en Westwijk gemaakte – en ook al doorgerekende plan – plan moest worden gesleuteld, nam het vermoeden van politieke spelletjes al flink toe. Tel daar de komende verkiezingen bij op, dan is het vrijwel onvoorspelbaar wat de uitkomst zal worden.’

Volgens Wever wordt de Velserbroekse bevolking moe van de besluiteloosheid rondom de bouwplannen in de wijk, maar is de strijdlust van de actiegroep onverminderd groot. Wever: ‘We vechten tot het uiterste door om het combinatieplan gerealiseerd te zien. Nee, we hopen er niet op dat ook dit plan wordt afgeblazen voor de verkiezingen. Zou natuurlijk wel aardig lijken, maar we weten dan zeker dat we als groep met een nieuwe raad en een nieuw college weer helemaal opnieuw moeten beginnen. En daar is weinig animo voor bij de actievoerders, die met elkaar al bijna 7 jaar strijd voeren tegen het volbouwen van de wijk.

Laat een reactie achter