'grotebuitendijk.nl' laat droombeelden zien

Vanaf vandaag is de website te bezoeken, die KOM zou lanceren rondom haar nieuwe plannen voor de Grote Buitendijk. De website is vooral voorzien van prachtige droombeelden, die de suggestie wekken dat er sprake zou zijn van een compleet ‘wellness’ gebied aan de Grote Buitendijk. • Kijk en oordeel zelf, of bezoek de website

Lees meer

Weet de politiek wel van 'actie' gemeente?

We hebben zo onze twijfels of de politiek wel op de hoogte is gebracht van de bijeenkomst die de Gemeente Velsen heeft opgezet voor de 16e februari. Natuurlijk worden we wel vaker als achterdochtig bestempeld, maar ook nu weer hebben we het vermoeden dat dit een eenzijdig door ambtenaren opgezette actie is.

Lees meer

Nieuwe episode Grote Buitendijk soap

Wethouder Korf heeft wat nieuws bedacht om het besluitvormingsproces rondom de Grote Buitendijk politiek in te kleuren en gelijktijdig ernstig te vertragen. Om er zelf zonder kleerscheuren vanaf te komen, is ze – volgens de IJmuider Courant – tot de conclusie gekomen dat de raad in april niet eenduidig was in haar besluit rondom het combinatieplan.

Lees meer

Provincie: 215.000 woningen tot 2040

Waanzinnig zijn de getallen uit de structuurvisie van de provincie. De enige onderbouwing die gegeven wordt om bij een kwart miljoen woningen te bouwen is om te voorkomen dat de provincie ‘leegloopt’.

Lees meer

Macht van ambtenaren

Het leven aan het Plein ’45 lijkt de laatste tijd nogal wat stof te doen opwaaien. Stof die gaat over de machts- en rolverdeling tussen gemeenteraad, B&W en de ambtenaren.

Lees meer