Weet de politiek wel van 'actie' gemeente?

gebiedgb.pngWe hebben zo onze twijfels of de politiek wel op de hoogte is gebracht van de bijeenkomst die de Gemeente Velsen heeft opgezet voor de 16e februari. Natuurlijk worden we wel vaker als achterdochtig bestempeld, maar ook nu weer hebben we het vermoeden dat dit een eenzijdig door ambtenaren opgezette actie is.

Waarom denken we dat? Het oorspronkelijk plan om 350 woningen aan de Grote Buitendijk te bouwen is afgewezen. Dat doet pijn bij de ambtenaren die het bedacht hebben. Zelfs dat is logisch en begrijpen wij ook nog wel.

Dat we van al die ambtenaren niets meer hoorden in het afgelopen half jaar, betekent natuurlijk niet dat ze vol enthousiamse aan het combinatieplan zijn gaan rekenen. Hun eerste actie om twijfels te ontwikkelen, bracht Annemieke Korf ertoe om de banden nog eens te beluisteren of echt alle partijen dat doorrekenen wel wilde. We zetten ons zelf een half jaar op achterstand, de sommen moeten nu gemaakt worden.

Nu dat het geval is, lijkt het erop dat men nu vooral wil gaan twijfelen of het draagvlak onder de bevolking wel zo groot is als door VSV en ons wordt gezegd. Ja, dan is zo een actie van de gemeente heel begrijpelijk. En zelfs is het dan begrijpelijk dat je de politiek passeert. Maar of het allemaal wel juist is, zullen we op de 16e dan maar eens bespreken. Wij zijn echt benieuwd wie hier nu op af gaan komen. Maar twijfels over de oprechte opzet hebben we wel en dat is jammer, want met elkaar praten over de toekomst van onze wijk is natuurlijk op zichzelf een prima initiatief, maar dan wel oprecht en open en niet beperkt tot de strook Grote Buitendijk.

Laat een reactie achter