Huilende projectontwikkelaar komt om vijf voor twaalf ‘gelijk’ halen

Het plan van KOM/Rochdale

Het plan van KOM/Rochdale

Het is te hopen dat de gemeenteraad consequent blijft vasthouden aan het door hen zelf gekozen scenario B. Of het al dan niet haalbaar zou zijn, is een kwestie van economische golfbewegingen. Niet van een alternatief plan, zoals KOM/Rochdale denkt. Zij dienden gisteren een nieuw plan in.

• Voormalig wethouder Korf zou KOM in het ‘verleden’ buiten spel hebben gezet
• Vandaag in de IJmuider Courant: onzorgvuldig, ondoordacht en onbezonnen
• Speculaties rondom het 3,2 miljoen euro kostende ‘stukje grond’ aan de Grote Buitendijk
• Tijd is geen argument, woningbouw is landelijk onderhevig aan economische bewegingen
• Regels voor verleggen rode contourlijnen minder complex dan KOM wil doen geloven

Velserbroeker Marc Angevare werd een paar weken geleden al afgeserveerd door de raad, die moest beoordelen of het nu voorliggende stuk komende donderdag (PDF) klaar zou zijn voor besluitvorming. Maar Angevare wilde niets weten van die afwijzing, zette de website grotebuitendijk.nl op en maakte daarbinnen een nieuw schetsplan, welke afgelopen week in print bij zowel de raad als B&W door de brievenbus viel.

Marc Angevare

Marc Angevare

Het plan zegt binnen de contourlijnen van de provincie te passen en kan daardoor versneld worden uitgevoerd. Het grootste verschil is het verhuizen van het rugbyveld en de tennisbanen en ook daar huizen te positioneren. In scenario B zouden beide sport accomodaties blijven bestaan, dit ook op uitdrukkelijk verzoek van beide verenigingen zelf. In de tekeningen, die te downloaden zijn, is te zien waar KOM/Rochdale de beide verengingen wil huisvesten. Het plan voorziet in zes kleine woonkernen rondom 6 ‘meertjes’ met maar liefst 5 ontsluitingsplekken die grotendeels op de Grote Buitendijk uitkomen. Verder een wirwar van ‘kronkelwegen’ om het geheel op elkaar aan te sluiten.

Het is vandaag ‘smullen‘ in de IJmuider Courant die per abuis (?) twee keer de bestaande tekening onder elkaar heeft afgedrukt in plaats van het voorstel van KOM/Rochdale.

Voor de actiegroep is het zelfs ‘vijf over twaalf’. Een paar weken geleden hebben wij aangegeven de nu voorliggende plannen te controleren op juiste uitvoering om nog een ‘vinger aan de pols‘ te houden. Van actievoeren is geen sprake meer. Mocht de gemeenteraad echter serieus het hele traject opnieuw willen uitvoeren met de komst van deze nieuwe plannen, dan zullen we opnieuw keihard de strijd aangaan. ‘We weten na ruim 8 jaar ervaring hoe het systeem werkt’.

Arjen Verkaik

Arjen Verkaik

Wethouder Verkaik heeft tijdens de laatste behandeling duidelijk aangegeven zelf geen partij te zijn bij de uitvoering. Ook hijzegt dat plan valt of staat met de bereidwilligheid van project ontwikkelaars en de (on)mogelijkheden binnen de economische bewegingen. Westwijk uit IJmuiden en VSV werkten samen met de actiegroep de basis van scenario B uit. Het afgelopen half jaar hebben ambtenaren onder leiding van projectleider Arnold Los het plan verder uitgewerkt.

 

Laat een reactie achter