Afspraken met huurders/eigenaren woningen en pachters stukken land in het gebied Grote Buitendijk/Hofgeest

Ingehuurd projectleider Arjan Stegeman laat diverse mensen nauwgezet één voor één naar het gemeentehuis komen om daar mogelijk ‘afspraken’ te maken rondom de voorwaarden voor huur van huizen en stukken grond in het bouwplangebied Grote Buitendijk/Hofgeest.

Ingewikkelde procedures over ecologische verbindings zones worden – voorzover mogelijk – duidelijk gemaakt in combinatie met het ‘dierenbeleid’ in het gebied. Niemand weet precies waar de projectleider uiteindelijk op doelt. Mogen bedrijven en/of mensen nu wel of niet op hun eigen plek blijven wonen en/of hun eigen bedrijf behouden?

Het gonst intussen van de geruchten, of de projectleider en de daarachter liggende ambtenaren niet op geheel eigen wijze met het gebied bezig zijn, in tegenstelling tot de gemaakte afspraken om slechts het nu voorliggende plan door te rekenen.

Dat is al een heel oude belofte, die voorlopig geen uitkomst lijkt te kennen, terwijl dergelijke sommen al eerder door project ontwikkelaar Westwijk zijn voorgelegd en in feite alleen ter controle nog eens doorberekend zouden moeten worden. Maar het Plein ’45 is hieromtrent geheimzinnig stil.

Het blijft dus opletten, ondanks de goed georganiseerde bijeenkomst van enige tijd geleden opgezet door de gemeente, waarin de bevolking zich mocht uitspreken over de werkelijke invulling van het voorliggende plan. Maar twijfels blijven bestaan rondom de geheimzinnige reeks afspraken die worden gemaakt. Vrijwel niemand uit het gebied is bereid hierover iets te zeggen.

Laat een reactie achter