Nieuwe episode Grote Buitendijk soap

korf.jpgWethouder Korf heeft wat nieuws bedacht om het besluitvormingsproces rondom de Grote Buitendijk politiek in te kleuren en gelijktijdig ernstig te vertragen. Om er zelf zonder kleerscheuren vanaf te komen, is ze – volgens de IJmuider Courant – tot de conclusie gekomen dat de raad in april niet eenduidig was in haar besluit rondom het combinatieplan.

Ze heeft daartoe de geluidsbanden meermalen opnieuw nauwkeurig besluisterd en legt de raad nu opnieuw voor wel een eenduidig besluit te nemen. Politiek gezien komt dat Korf prima uit, want na het volgende raadsplein – half december – gaat er aan het Plein ’45 niets meer gebeuren. De politiek maakt zich daarna massaal op voor de komende verkiezingen. Een definitief besluit over de Grote Buitendijk zit er nu dus definitief niet meer in, tenzij de raad Korf terugfluit en haar wijst op het maar uitblijven van de beloofde berekeningen.

gemeeteraad.jpgMaar wat is er eigenlijk in april gebeurd? Na het presenteren van het combinatieplan was de grote meerderheid van de raad voor het doorberekenen van dat plan. Dat zou in het voorjaar en de vroege zomer gebeuren en de resultaten zouden aan de raad worden voorgelegd ter verdere besluitvorming. Niets meer en niets minder. Het lijkt er nu op – mede ingegeven door berichtgeving in de IJmuider Courant van vandaag – dat die sommen kennelijk niet of nog niet volledig zijn gemaakt. Korf wil het hele proces terugdraaien en de raad opnieuw laten besluiten over hetgeen aan de Grote Buitendijk moet gaan gebeuren.

Nee, van onduidelijkheid was geen sprake. Natuurlijk hielden PvdA, CDA en ook VVD een beetje een slag om de arm ten aanzien van de exacte getallen aan de Grote Buitendijk in verhouding tot het gebied Hofgeest. Het samenwerkende collectief houdt vast aan 70 woningen aan de Grote Buitendijk, alleen dan kan het open karakter worden behouden.

Op 8 december wil Korf steun vinden voor haar plannen bij de zogenoemde ‘polderpartners’. Korf doet dat allemaal slim, ze houdt precies in de gaten dat ze binnen de wetgeving en juridische kaders blijft en houdt het overleg dus prima gaande om zo later niet op de vingers te kunnen worden getikt voor procedure fouten. Maar zij bepaalt niet wat er gebeurt, dat bepaalt de raad. En als de raad vindt dat ze zelf wel eenduidig genoeg was, ondanks de paar variabelen in wat getallen, dan kan de raad deze politieke manouvre van Korf nog voor het einde van het jaar terugdraaien.

Maar als de raad zelf ook inziet dat het politiek allemaal wat onhandig is om nu op het laatste moment de Grote Buitendijk te ‘gebruiken’ als politiek sluitstuk, ja, dan zullen ze met tegenzin – maar politiek wel beter – deze onzin van Korf toch volgen.

Onderstaande planning van B&W laat zien dat project Grote Buitendijk/Hofgeest niet meer in deze raadsperiode wordt afgerond:

gbonzin.png

2 reacties

  1. Floor Bal op 26 november 2009 om 13:10

    Ik kan mij niet voorstellen dat wethouder Korf op een juiste wijze door journalist Bart Boele is geciteerd, dit nog afgezien van de kop van het artikel in de IJmuiderCourant. Alle raadsleden, met name Aris Blok (PvdA) en Frits Vrijhof (SP) die zelfs nog specifiek refereerden aan de opdracht aan de wethouder, feliciteerden ons (actiegroep Velserbroek Oost, Westwijk en VSV) met het besluit dat de raadsleden in april hebben genomen. Namelijk “de opdracht van de gemeenteraad, aan wethouder Korf, scenario B uit te werken”. Scenario B is duidelijk omschreven in de behandelde stukken en is geënt op de uitwerking van het door de actiegroep Velserbroek Oost, Westwijk en VSV ingediende combinatie-model! Duidelijker kan het niet. Hier hoeft geen unaniem besluit over genomen te worden, een grote meerderheid van de raad heeft die opdracht gegeven, punt. Tenslotte gaat het eerst om het vlekkenplan en vervolgens de uitwerking met alle procedures waar rechten aan kunnen worden ontleend.

  2. Fred op 26 november 2009 om 14:24

    Het lijkt mij dat mw Korf haar huiswerk, het doorrekenen van het model B, niet heeft gedaan en daarom dit nu maar boven tafel tilt om haar eigen hachje te redden.

Laat een reactie achter