Wat de gemeente gewoon negeert……

Model 3 is het advies dat wethouder Korf voorlegt aan de gemeenteraad. Zij gaat daarmee voorbij aan een hele reeks argumenten die de afgelopen jaren zijn genoemd tegen het ongenuanceerd volbouwen van het laatste stukje groen in de wijk.

Lees meer

Bestemmingsplan Velserbroek

Bron: velsen.nl Burgemeester en wethouders van Velsen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 11 februari 2008, verzonden op 11 februari 2008, goedkeuring hebben verleend aan het door de gemeenteraad van Velsen op 15 november…

Lees meer

Open brief aan alle raadsleden

Geacht raadslid, Wij willen u graag attenderen op de wijze waarop thans een onderzoek uitgevoerd gaat worden naar de mogelijke bebouwing langs de Grote Buitendijk. Reeds meerdere keren hebben wij als Actiegroep Velserbroek Oost proberen duidelijk te maken dat een visie op de structuur van Velserbroek niet beperkt mag zijn tot een mogelijk te bebouwen…

Lees meer